Plansmie om Filipstad og Frognerstranda på Ruseløkka skole mandag 26.3.12!

Mange lokale interessegrupper og beboere har gått sammen om å få i stand en plansmie for Filipstad og Frognerstranda! Frogner Ventres Einar Kiærschow var tilstede og melder om stort engasjement! Her en kort oppsummering fra Einar:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Fullstappet sal!
Stort engasjement!
Alle vil ha E18 vekk og et sammenhengende grønt turområde fra Aker Brygge til Folkeparken på Bygdøy.

Mange tok til orde for at byen ikke er klar for dette Filipstad-prosjektet nå, selv om PBE har jobbet med det i mange år. Og det er helt på trynet å la grunneierne få detaljregulere deler av området når alt er så usikkert om:

E18 under bakken langs Frognerstranden
Hvor E18 skal opp, noe som alle synes å innse at den må
T-bane løsning
Jernbaneverkets område ikke avklart
Fergeterminalens fremtid (Color Line) som alle vil ha vekk.

Vedlagte skisse viser helt nye tanker mot en alternativ områderegulering som skal utarbeides i løpet av denne uken og som skal leveres innenfor utsatt høringsfrist. Reguleringsplanen til velforeningene kommer altså opp i BU neste måned.

Byrådsleder Bjarne Ødegaard i Frogner BU uttalte at han synes initiativet og nytenkningen var veldig bra, men han er bekymret for at PBE og politikerne nå er så innstilt på å kjøre dette i gjennom på eiendomsutviklernes premisser. Han uttalte også at det BU er mest usikker på nå i forhold til BU-møte i dag er vedtak om tunnellengde. Etter debatten i går er jeg enda sikrere på at kort tunnell må velges for å unngå å miste mulighetene for å få til det beste for fellesskapet på Frognerstrandens hovedstrekk langs sjøen. Aller helst skulle åpningen forblitt der den kommer opp i dag — og at den støyskjermes med bygg etc slik arkitektene foreslår i skissen som er vedlagt. Så Venstre må klare å snu den saken i dag!

I vedlagt skisse er det grå feltet den åpne E18 midt i området som da bygges inn for å skjerme for støy. Den kommer opp der den gjør i dag og går rett frem noen hundre meter og så ned i sjøen i en senketunnell som legges innover Frognerkilen til Bygdøylokket (bør gå til Sjølystlokket etter min mening!). Finansiering av dette må skje fra midlene som blir generert på Filipstad, evt noe på Jernbaneområdet (og jeg foreslår bebyggelse på E18 fra Bygdøylokket til Sjølystlokket.)

Denne plansmien er svært positivt for folkeengasjement og lokaldemokratiet. Som det går frem av vedlegget til plansmie er det bare å komme med innspill i løpet av dagen og det vil bli vurdert tatt med av arkitektene Niels Torp som er engasjert av velforeningene.

Einar K.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**