Gullbrekken takkes av

Tidligere fylkesleder Anne Jorid Gullbrekken fikk takk som fortjent under helgas lokalpolitiske nettverk. 44 deltakere fra Trøndelags-fylkene og Nordland møttes for å diskutere lagbygging fram mot 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hvordan skaper man aktivitet i et styre? Kan styreleder pålegge medlemmene arbeidsoppgaver, eller bør aktiviteten være styrt av styremedlemmenes entusiasme og egne interesser? Det var ett av temaene som ble diskutert under helgas lokalpolitiske nettverk i Trondheim. Tema var lagbygging.

Til dette temaet hadde arrangørene samlet flere kompetente innledere til å belyse forskjellige områder. Grimstad-ordfører Hans Antonsen, sentralstyremedlem i Venstre, snakket engasjert om veien fram mot 2013. Stortingsgruppas politiske rådgiver, Audun Rødningsby, snakket om programarbeidet og om hvilke temaer som har preget Venstres valgkamper tidligere. Budskapet var at det er viktig at Venstre løfter fram saker som gir partiet karakter og egenart, samtidig som de favner bredt nok til å fange folks interesse. I dette arbeidet er det viktig at medlemmene tar aktivt del og bidrar med politikkskaping.

I tillegg var det flere lokale krefter som innledet til diskusjon om temaer som lagbygging, organisasjon og veien fram mot 2013 for fylkeslaga. Gruppleder i Klæbu, Paal Christian Bjønnes, fylkesleder Karl Meinert Buchholdt i Nord-Trøndelag, og Verdal-leder Johannes Rustad stod for det. I tillegg var nestlederen i Sør-Trøndelag Unge Venstre, Baard Salvesen, spesialinvitert for å gi voksenlaget oppskriften på hvordan ungdomslaget har vært i stand til å starte nye lokallag over hele fylket.

Én av ulempene ved ikke å delegere vekk oppgaver, fikk forsamlingen et eksempel på mot arrangementets slutt. Under fylkesårsmøtet i februar hadde avtroppende fylkesleder Anne Jorid Gullbrekken gjort seg umake og kjøpt gave til alle som fortjente det – pånær seg selv. Det var det imidlertid heller ingen andre som hadde gjort! Derfor var lokalpolitisk nettverk en sårt tiltrengt anledning til å rette opp forsømmelsen på fylkeslagets vegne. Anne Jorid Gullbrekken var leder i Sør-Trøndelag Venstre fra 2010 til 2012, og la ned et betydelig arbeid blant annet med å stille valglister og å engasjere lokallagene til politisk arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**