Kontrollutvalget trenger også juridisk kompetanse

– I tråd med det vi ser hos Riksrevisjonen mener Venstre at det er behov for å utvide den faglige kompetansen i sekretariatet for kontrollutvalget, sa Venstres Pål Koren Pedersen i bystyret i dag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


da bystyret diskuterte årsmeldinga for kontrollutvalget for 2011. Pål Koren Pedersen viste til at stadig flere saker krever juridisk kompetanse, i tillegg til den svært gode kompetansjen i regnskap og revisjon som er i Arendal revisjonsdistrikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**