Behov for avklaringer før byråd

Det er behov for en del avklaringer rundt parlamentarisme som gjør at tiden for å innføre byråd i Moss kan bli for knapp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Gruppeleder for Ap har svart på Venstres kommentar i Moss Avis om byråd. Kommentaren fra Venstre viser til hva Venstre vektlegger for å si ja til parlamentarisme. Det velger Archer å overse og trekker heller konklusjoner basert på sine synsinger om av hva han tror eller håper kommer til å skje.

Innsyn

Foto: Tore Nilsen

Venstre stiller krav om åpenhet og innsyn i de politiske prosesser. Det er det bystyret som avgjør gjennom sin delegering og sine krav til regler. I dag skjer saksutredninger av fagfolk ansatt i administrasjonen og det stilles krav om fullført saksbehandling gjennom loven. Utredningen viser at de samme kravene til fullført saksbehandling gjelder også ved parlamentarisme. Saksutredningene skal fortsatt gjøres av fagfolk ansatt i administrasjonen. Forskjellen ligger i at et byråd kan legge en politisk innstilling på utredningen. Det er altså ikke et byråd som skal utrede, slik Archer synser om.

Styringspartiene har i sin felles plattform forutsatt åpenhet og inkludering samt tydelig politisk styring og synlig politisk ansvar. For Venstre er disse forutsetningene nødvendig uansett styringsmodell.

Archer bekymrer seg for flertallets makt. Det vil alltid være opp til flertallet å forholde seg til egen makt. Det gjelder uavhengig av styringsmodell. Flertallet vedtar budsjett og planer som styrer rådmannen eller byrådet. Det er opp til flertallet å styre eller å overlate det til andre, uansett modell.

Spørsmålstegn

Foto: Nettstedet www.sxc.hu

Utredningen viser at de to modellene har sine svakheter og styrker. Med parlamentarisme kan svakheten være mindre åpenhet og inkludering. Venstre viser til hvordan denne svakheten kan rettes opp. Det er en forutsetning for å si ja til byråd.

I formannskapsmodellen kan svakheten være mindre tydelig politisk styring og mindre synlig politisk ansvar. Det har vi erfart med det forrige styringsflertallet. Archer har da også gjentatte ganger påpekt at Ap ønsker flere resurser til politikerne for å styre bedre med dagens formannskapsmodell. Dagens styringsflertall har styrket formannskapsmodellen på dette området gjennom stillingsresurser til alle partienes gruppeledere samt utvalgslederne. Ap stemte i mot denne styrkingen. Archers argument var blant annet at de store partiene ikke fikk nok stillingsresurser.

Archer mener dagens modell har fungert godt og vært det beste for byen i 175 år. I disse årene har tjenesteomfanget og kravet til politikerne økt. Modellen har derfor blitt justert og tilpasset ulike forutsetninger i ulike kommuner. Det betyr at det også kan gjøres endringer som gjør formannskapsmodellen bedre. Det forslaget som Ap hadde vært med å utforme før valget i fjor, hadde samme omfang av politiske stillinger som det utredningen skisserer.

Høringsuttalelsene til utredningen påpeker at vi burde gjør en grundigere sammenlikning av de to modellene før vi bestemmer oss. Det er et godt argument fordi, som Venstre påpekte før høringsperioden, utredningen synliggjør flere forhold som må avklares. Det kan derfor være klokt å sammenlikne de to modellene når man gjør disse avklaringene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**