Gjennomslag for kort tunnell!!

På sist møte i Frogner Bydelsutvalg tirsdag 27.3.12 fikk Venstre gjennomslag for sitt forslag om kort tunnell! Dette er en stor seier for Frogner Venstre og viser at lokaldemokratiet virker!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


GJENNOMSLAG FOR VENSTRES FORSLAG I BYDELSUTVALGET TIRSDAG 27.3.12:

Her er vedtaket fra BU tirsdag 27.3.12 hvor Venstre fikk flertall for sitt forslag om kort tunnel!
Det var Chris og Anne-Lise som møtte for Venstre.

Saken har fått stor oppmerksomhet og arbeidet med å påvirke planene for Filipstad og Frognerstranda har skapt bredt engasjement i bydelen.

Frogner Venstre har lagt ned stor innsats i å få gjennomslag for at løsningen med kort tunnell skal velges fordi dette er den løsningen som er minst begrensende for god framkommelighet og tilgjengelighet til sjø og rekreasjonsområder.

Her er vedtaket fra BU:

Forslag fra V:
Bydelsutvalget vil at Frognerstranda skal bli en grønn strandpromenade
for hele byens befolkning med aktivitetsområder, uten trafikk,
forurensninger og støy i fremtiden. Bydelsutvalget vil derfor at hele
strekningen fra Aker brygge til Bygdøy skal komme under bakken.
På grunn av Statens Vegvesens foreløpige krav om at E18 må komme
opp i dagen, ønsker bydelsutvalget en kort tunnelløsning på Filipstad slik
at den eventuelle åpne strekningen blir ved Hjortnes-området og ikke
langs sjøen i Frognerkilen der den fremtidige strandpromenaden vil ha
størst fellesskapsverdi.

Bydelsutvalget anbefaler på denne bakgrunn en planløsning på Filipstad
som muliggjør at man i fremtiden kan få mest mulig av E18 langs
Frognerstranda under bakken. Denne løsningen vil være i tråd med
Fjordbyplanen og lage et sammenhengende grøntområde fra sentrum til
Folkeparken på Bygdøy.

Bydelsutvalget anbefaler videre at det utredes om OPS (Offentlig/privat
samarbeid) kan benyttes for å realisere strekningen E18 Frognerstranda
under bakken utenfor Oslopakke 3.
Forslag fra V ble vedtatt med 11 stemmer for (8H, 2V, 1F) og 3
stemmer mot (3A).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**