Dialogmøtet med Abid i tweets og bilder

Fikk du ikke vært med på dialogmøtet med Abid Raja på torsdag? Sesselja Bigseth tvitret fra møtet på vegne av Nes Venstre. Her har vi samlet tvitringen og suplert den med bilder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Abid Raja under dialogmøtet

Abid Raja under dialogmøtet “Ung i Nes”

Pga forfall i panelet, har vi måtte improvisere til #dialogmøtet. Istedet for partinøytralt panel, har vi nå fått med oss ungdomspolitikere.

Leder i Nes #Venstre, Øystein Smidt, introduserer nå #dialogmøtet med @abidraja

– Hvordan er det med frafall i Nes, spør Abid i #dialogmøte og får til svar at rådgivningstjeneste er et viktig tema her.

Ungdommenes forventning til fagene er også av betydning. Det er ikke alle elever som forventer at det skal være så mye teori.

– Jeg tror at d som skjer i klasserommet, med læringen, er d som påvirker frafallet. Det er veldig varierende hvordan lærerne er, sier Fpu.

– Noen lærere mister mye autoritet i klasserommet,og da fungerer det ikke, sier FpU #dialogmøte

Jim Smestad fra Unge Venstre under dialogmøtet

Jim Smestad fra Unge Venstre under dialogmøtet “Ung i Nes”

– Jeg er tilhenger av individuell opplæring, sier @jimsmestad fra @ungevenstre

– Jeg er elev ved Nes vgs og har fått tilrettelagt undervisning i matematikk og jeg gikk fra en toer til en femmer, sier @jimsmestad.

– Dere i SV sitter jo i regjering og styrer skolepolitikken. Hva er den store planen, spør @abidraja. – Kan du spesifisere litt, svarer SU.

God stemning i panelet

God stemning i panelet

Dialogmøte med @abidraja har fått temperatur og humor når skoledebatten kommer i gang.

– Elevens motivasjon spiller også en stor rolle om man kommer gjennom pensum, sier SU.

Flere politikere møtte opp for å høre hva ungdommene hadde å si om det å være ung i Nes.

Flere politikere møtte opp for å høre hva ungdommene hadde å si om det å være ung i Nes.

Vi er glade for å se at Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og Frp har møtt opp for å høre ungdommenes erfaring.

Rektor på Nes vgs snakker om frafallsstatistikken for skolen. Vil ikke ha på seg at det er så ille på Nes som det synes i #dialogmøte.

Problemet med forfall starter allerede før elevene kommer på videregående. #dialogmøte

– En tredjedel av elevene som falt fra har det vi kaller positivt frafall, påpeker rektor ved Nes vgs.

– Jeg føler Nes vgs har blitt bedre, sier FpU i #dialogmøte og får støtte fra @ungevenstre

FpU utfordrer ordfører: – Hvis dere vet at problemet med frafall starter i barneskolen, hvorfor gjør dere ikke noe med det?

– Det er veldig mange fritidstilbud i Nes. Det tror jeg ikke alle er klar over, sier ungdomsrep. fra Nes kulturråd og @bygdeungdomslag

– Vi har en skole som er tilpasset lærere, ikke elever. Hvorfor kan vi ikke tilrettelegge for elevene heller, sier @sprellnar i #dialogmøte

Engasjert FAU-er Vera Ilseng og rektor ved Nes vgs, Anna Helene Teien, under dialogmløtet

Engasjert FAU-er Vera Ilseng og rektor ved Nes vgs, Anna Helene Teien, under dialogmløtet “Ung i Nes

– Vi må skape en kultur der skole samarbeider bedre med foreldrene,og vi må lærere foreldrene hva som er tegn på frafall, sier Vera Ilseng.

– Som elev har jeg sett at mange foreldre har for lav kunnskap til å hjelpe barna. Det handler ikke om at de ikke vil, men ikke kan, sier SU

– Hva med organisert leksehjelpe, spør @abidraja i #dialogmøte

– Når man finner frafallskandidater, finner også gjerne foreldre som ikke er så nøye på motivasjon, sier AUF.

– Vi har for høy respekt for foreldrene. Vi kan jo ikke gjøre annet enn å sende et brev etter 11 dager med frafall, sier AUF.

-Nerdene vinner til slutt, sier @abidraja .

Abid Raja og panelet under dialogmøtet

Abid Raja og panelet under dialogmøtet “Ung i Nes”

Kudos til ungdomspolitikerne som stilte i panelet på sparket. Mange har aldri vært i debatt før, men klarer seg suverent.

– Jeg synes ikke at en 1-10 skole er en god idé. Jeg tror miljøutskifting er en bra ting, sier kulturrådets ungdomsrepresentant.

– Jeg tror jeg kunne gått i en barnehage og sett hvilke barn vil falle fra i videregående, sier FrP-politiker.

Hvilke tre punkter bør vi sitte igjen med etter dette, spør @abidraja

3 råd for foreldre: Ha ambisjoner på vegne av barna. Ha fokus påfravær. Vær samarbeidspartner med, og vis interesse for, skolen.

Ungdommen korrigere de voksne: Ikke vær ambisiøs på vegne av barna, men skap ambisjoner hos barna.

Media var til stede under dialogmøtet

Media var til stede under dialogmøtet “Ung i Nes”

– Media har også en viktig rolle i det å snakke positivt om skolen, sier Ann Kristin fra Venstre

Råd til elevene: La PC-en hvile på skolen. Gjør hverandre bedre.

Råd til samfunnet: Media må snakke mer positivt om skolen. Politikere må investere i foreldrene.

– Vi kan ikke utstyre alle med Phd om de gjør det litt bedre på skolen. Vi må også skape stolthet rundt yrkesfag, sier Kaurstad.

Oppsummering
Ungdomspolitikerne får holde en 30 sekunders appell som avslutning på #dialogmøte #Venstre

Tre i panelet under dialogmøtet

AUF: Vi bør skrenke inn på respekten vi viser til foreldre og være råere mot foreldre til barnas beste.

Elevrådsrep: Nes-skolen er god, men det finnes forbedringer. Viktig at elevene støtter opp om hverandre. Foreldre må støtte opp.

Unge #Venstre: Elevene må få tid til det som er relevant for faget deres, ikke alt annet. Vi må få større valgfrihet i skolen.

Kulturrådet: Få ungene i aktivitet, de trenger annen aktivitet enn bare skolen.

FpU: Foreldene kan ha en mer sentral rolle i videregående. Tilrettelagt undervisning er også viktig.

SU: Hvis bare en liten del av de flinke elevene vi har sett her i kveld blir i Nes, går vi en lys fremtid i møte.

– Det er ikke noen mirakelløsning, men det finnes mange løsninger som må spille sammen, sier @abidraja og løper for å delta i #debatten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**