Vil styrke samarbeidet med Haugesundsidretten

Venstres Svein Abrahamsen tar til orde for å styrke samarbeidet mellom idretten og Haugesund kommune på kultur- og idrettsstyret sitt møte den 11.april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstres medlem i kultur- og idrettsstyret, Svein Abrahamsen, spør på møtet om utvalgets leder vil ta initiativ til at Haugesund kommune og Haugesund idrettsråd formaliserer sitt samarbeid gjennom en samarbeidsavtale.

Haugesund idrettsråd representerer alle idrettslagene i kommunen som er medlem i Norges idrettsforbund. Idrettsrådet arbeider for best mulige forhold for idretten i Haugesund og er en arena for samarbeid mellom idrettslagene og kommunen.

Svein Abrahamsen

Foto: Haugesund Venstre

-Jeg ser på samarbeidet mellom kommunen og idretten som avgjørende for videre utvikling og styrking av Haugesund som idrettsby, sier Svein Abrahamsen. -Samarbeidet kan bli enda tettere og bedre enn det er i dag hvis vi får på plass en samarbeidsavtale, sier han. En slik avtale vil først og fremst bidra til en gjensidig forventningsavklaring. Den vil også sikre kontinuitet og forutsigbarhet i samarbeidet og forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter.

-Ved lokalvalget var en av hovedsakene til Norges idrettsforbund at alle landets kommuner og idrettsråd bør inngå samarbeidsavtaler, og her bør Haugesund kommune lytte til idretten, sier Abrahamsen. Kommunenes sentralforbund har også anbefalt at slike samarbeidsavtaler blir inngått, og i mange kommuner er dette allerede gjort.

-Jeg har samtidig merket meg at idrettsrådet på sikt vil jobbe for å få en lønnet stillingsandel. Dette er noe vi må komme tilbake til i budsjettsammenheng, men en slik deltidsstilling er noe vi absolutt bør vurdere etter at en samarbeidsavtale er på plass, sier Abrahamsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**