Medlemsmøte Hamar Venstre

Det inviteres til medlemsmøte i Hamar Venstre
Tirsdag 10. april kl. 19.30
i rom 222 , 2. etasje i Hamar Rådhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ifølge handlingsplanene skulle leder av Opplæring og Oppvekst, Anne Grete Melby snakke om det arbeid som gjøres i forhold til skolene i Hamar.
Dessverre er hun bortreist den dagen, men hun vil være tilstede på kommunestyremøtet den 11.april kl. 18.00 og ha et innlegg angående tilstandsrapporten for Hamar skolene ,som er en av sakene i kommunestyret.

Vi har derfor spurt Chris Castberg om å innlede til debatt om
følgende meget aktuelle temaer:

1. Renhold i byen vår ( han har på vegne av Hamar Venstre fremmet et konkret forslag om endring av instruksen for renhold i byen vår.
2. Strandgata / stortorget, hva skjer og hvordan vil det bli?
3. Venstres forhold til ny jernbanebrosjyre, hvordan skal vi jobbe fremover for å holde koken .

Innledning ca 30 min. , deretter er ordet fritt .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**