Jernbane i tunnel – Medlemsmøte Hamar Venstre

Hamar Venstre avholder medlemsmøte 23.04.2012 i Formannskapssalen i Hamar Rådhus kl 19.30 i forbindelse med Hamar Venstres viktigste sak: Å flytte jernbanen bort fra strandsonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Jernbaneverket sier det er mulig å legge jernbanen i tunnel gjennom Hamar.

De har 5 alternative løsninger for framføring. 3 av disse er spiselige for Folkeaksjonen for jernbane i tunnel gjennom Hamar. De ønsker seg primært alt. 3 som er Norsk Banes variant kalt 2B.
Mer informasjon om alternativene finnes her. Mer informasjon finnes også hos Jernbaneverket.
På Folkeaksjonen for jernbane i tunnel sine hjemmesider, kan man se hvordan Jernbaneverkets primære trasévalg vil arte seg for strandsonen (klikk her). Det vil i fremtiden passere 8 tog i timen med en minimums hastighet av 150 km i timen, i tillegg er målet å øke godstogtrafikken.

På medlemsmøtet mandag 23. april kl. 19.00 i Formannskapssalen i Hamar Rådhus, vil Hamar Venstre:
A) Utarbeide en argumentasjonsrekke som sier noe om støykonsekvenser, økonomiske konsekenser og nødvendigheten av å utvikle et unikt bysentrum,
B) Bestemme oss for en traséløsning som vi mener er best for Hamar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**