Styret i Hamar Venstre

Styret i Hamar Venstre for 2012 ble konstituert på årsmøtet 5. desember 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Leder: Mete Willas

Nestleder:Magnus Holmern

Økonomi: Harald B. Pettersen

Sekretær: Alf B. Aschim

VO-ansvarlig: Unni Toven

Møtende vara: Hans Arnseth

Revisorer:
Dag Riise
Gunilla Odberg

Ressurspersoner for ulike politiske områder:
Trond Aspeland: Ressursperson for sosiaIpolitikk.

Erik Aares: Ressursperson for byutvikling/miljø og jembane (i samarbeid med Chris).

Espen Marius Lie: Ressursperson for generelle samfunnsspørsmal herunder eldreomsorg og
integerering.

Chris Castberg: Ressursperson for samferdsel, kommunikasjon og vedlikehold og rengjøring av byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**