Bekymring over manglende logopedtilbud i Sola kommune

Sola kommune vil være uten logopeddekning i over et halvt år. Denne mangelen vil ramme barn og unge, slagrammede og andre med behov for oppfølging av logoped.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Flere brukere av Sola kommunes logopedtilbud har i vinter fått brev om at det per i dag ikke er tilgjengelig logopedtjeneste i kommunen. Dette rammer flere barn og unge hardt ettersom de nå ikke vil få tilgang til den nødvendige språkstimuli de har både krav på og behov for. Kommuner og fylkeskommuner har i henhold til opplæringsloven kapittel 4A og 5 ansvar for å gi spesialundervisning, herunder logopediske og audiopedagogiske tjenester, til alle aldersgrupper.

Det ble tidligere i år sendt ut skriv fra Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) der det ble varslet om at frem til august, ville det ikke være mulig å få logopedtimer i kommunen. Sammen med varselet ble det henvist til at man på eget initiativ kan søke om å få dekket alternative logopedtilbud gjennom HELFO (Helseøkonomiforvaltningen). Det ble også henvist til et skjema som man skulle benytte for å søke.

En slik søknadsprosess er unødvendig byråkratisk. Denne langdryge prosessen er også tema for innlegget Anja Berggård Endresen, gruppeleder Sola Venstre, skal ta opp i sitt innlegg på helgens landsmøte i Venstre.

Sola Venstre synes det er kritikkverdig at en så stor kommune som Sola skal være uten nødvendig tilgang på logoped i en periode på over et halvt år. Situasjonen forverres ytterligere av mangel på korrekt informasjon vedrørende hvor man kan innhente og søke om støtte til videre behandling utenfor kommunens grenser. Å benytte seg av andre logopedtilbud er kostbart og timesprisen nærmer seg tusen kroner i snitt. Det er derfor tvingende nødvendig at man får på plass både et fullgodt logopedtilbud i Sola slik at tilgang til logoped ikke bare skal være for de som kjenner byråkratiets irrganger, eller for de som rike nok til selv å finansiere denne hjelpen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**