Byråkrati hindrer velferd

Anja Berggård Endresen tok opp byråkratiske hindre som står i veien for effektive og gode velferdstilbud da hun lørdag entret talerstolen på Venstres landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Her er innlegget som ble holdt:

Kjære landsmøte

Jeg vil gjerne stille dere en gåte i innlegget mitt.
Hvor mange kompetente fagfolk skal til for å innvilge søknad om nødvendig logopedhjelp?

Svaret på gåten er som følger:

Trinn 1:
Bruker må henvende seg til fastlege for at fastlegen skal beskrive logopedbehovet. Det faktum at det nok allerede foreligger dokumentasjon i form av skriv og rapporter fra involverte fagpersoner eller fra tidligere logopeder, er altså ikke nok.

Trinn 2:
Fastlege sender skjemaet til bruker som igjen sender det til kommunen.

Trinn 3:
Kommunens fagfolk vurderer om brukeren har rett til logopedisk tilbud etter opplæringslovens paragraf 5-1 og 5-7.

Trinn 4:
Kommunens fagfolk gir skriftlig tilbakemelding til brukeren.

Trinn 5:
Hvis kommunen selv ikke kan gi tilbudet, skal skrivene tilbake igjen til fastlegen for så å sendes videre til Helseøkonomiforvaltningen.

Trinn 6:
Helseøkonomiforvaltningen sine fagfolk skal kontrollere at det foreligger manglende behandlingstilbud i kommunen.

Trinn 7:
Etter å ha fått bekreftet dette, skal de samme fagfolkene vurdere om vilkårene for støtte etter folketrygdloven er oppfylt og så sende vedtaket til bruker.

Trinn 8:
Bruker kan endelig ut på markedet og må selv sørge for at det blir bestilt time hos privatpraktiserende logoped.

Da har fastlegen vært involvert to ganger. Tidligere behandlende logopeders arbeid er
underkjent som dokumentasjon på at behovet finnes. Fagfolkene har flyttet på papirer i stedet
for å lære bort hvordan søte små barn skal kunne snakke riktig. Fagfolkene hos HELFO har
sett på paragrafer fremfor å se på brukeren.

Brukeren har blitt svimmel og enda mindre talefør i denne byråkratiske møllen som bare
kverner og kverner uten at nødvendig behandling igangsettes.

Da er det viktig at vi i Venstre sier at vi ved å redusere byråkrati, så styrker vi
velferdstilbudet.

Da er det viktig at vi får ut budskapet og skaper tillit hos velgerne slik at vi får
gjennomslag for politikken vår.

Anja B. Endresen

Foto: Kenneth Gjesdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**