Norges grønneste næring

Det var en feilet landbrukspolitikk som gjorde at det manglet smør i butikkene før jul, ikke sammenbruddet i WTO forhandlingene, sa Buskerud Venstres politiske nestleder Erik Hørluck Berg i sin tale til landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Erik Hørluck Berg

Foto: privat

I den generelle debatten på Venstres landsmøte 2012 tok Erik Hørluck Berg opp Norges grønneste næring, nemlig landbruket.

Han påpekte at bonden er en selvstendig næringsdrivende med frihet til å produsere det han vil, dog innen gitte “kjøreregler”. Disse kjøreregler er laget av hensyn til nasjonal matberedskap, dyrevelferd, forbrukere og miljø — ikke minst miljø.

– Det kan ikke være slik at noe som føles å være begrensende for noen skal påføre endringer for landbruket som er uheldig for alle andre. Det er vel ikke slik at de som kjører fortere enn fartsgrensen skal bestemme fartsgrensen. Store enheter er ikke løsningen for Norge — vi må ha et landbruk tilpasset Norge, sa Buskerud Venstres politiske nestleder.

Her kan du lese hele talen:

Landsmøte og ordstyrere
Det er mange saker som er viktig for et politisk parti. Trine tok i sin gode tale opp mange viktige temaer, men jeg savnet et tema. Det var fullstendig fraværende. Det var næringspolitikk — det var forventet siden en av de fire hovedtemaene vi bruker er småbedrifter.
På tre minutter er det ikke mulig å ta opp mye rundt dette, så jeg vi konsentrere om meg om det som er Norges mest grønne næring — landbruket.

Kjære Sveinung Rotevatn – Det er ikke slik at det at WTO forhandlingene feilet som gjorde at vi manglet smør i butikken før jul — det var en nasjonal landbrukspolitikk som har feilet. Meieriene mangler råvarer, og det skyldes først og fremst manglende økonomi i primærproduksjonen. Når det ikke er økonomi i å produsere vil produksjonen gå ned – og det finnes ikke noe u-land vi kan importere smør fra

kyr

Foto: Chris

Bonden har frihet og spør ikke først og fremst om enda mer frihet — bonden er selvstendig næringsdrivende med frihet til å produsere det han vil innenfor de "kjøre-regler" som er laget. Disse kjøreregler er laget av hensyn til nasjonal matberedskap, dyrevelferd, forbrukere og miljø — ikke minst miljø.

Det kan ikke være slik at noe som føles å være begrensende for noen skal påføre endringer for landbruket som er uheldig for alle andre. Det er vel ikke slik at de som kjører fortere enn fartsgrensen skal bestemme fartsgrensen. Store enheter er ikke løsningen for Norge — vi må ha et landbruk tilpasset Norge.

Kunnskap er viktig for alle næringer i Norge. Kunnskap er også viktig for politikere. Vi har behov for grønn kunnskap og kunnskap om det å være næringsdrivende i Norge. Vi politikere besøker bedrifter, sykehjem og skoler, men hvor mange har besøkt en selvstendig næringsdrivende bonde?

Landbruket har behov for kunnskap og kompetanse for å holde høyt nivå på effektivitet, miljø osv. La bonden få være bonde. Sats på grønn kunnskap og grønn produksjon. Produksjon basert på solenergi som omdannes til mat gjennom en naturlig prosess som heter fotosyntese.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**