May Valle taler til Venstres Landsmøte

Her kan du lese May Valles innlegg under den generelle debatten på Venstres Landsmøte i Fornbu 13.-15-april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Gode landsmøte. Takk for inspirerende, kloke og gode tanker.

De fleste har vel hørt om regjeringens nordområdesatsing. Gjennom denne har vi fått vite at ressursene er i nord Og det mener vi stemmer. Men hva så.

Nord-Norge har store ressurser bl.a. innenfor fiske, olje/gass, reiseliv og bergverk. Mitt innlegg vil ha en vinkling mot gruveindustriens muligheter og utfordringer.

Nordlands bergverksressurser har også vekket internasjonal interesse. Til eks. China oppkjøp av Elkem.

Vi vet at regjeringen ved næringsminister Trond Giske arbeider med en egen strategiplan for mineralske ressurser. Den diskusjonen bør vi delta i.

En kartlegging gjort i regi av NGU viser store driftsmuligheter innenfor bergverk og industri i den nordlige landsdelen. Disse mulighetene må vi ta. Vi må komme videre og legge innhold til den til nå verbale satsingen som har vært gjennom nordområdemeldingen.

En kombinasjon av mineraler og rik mulighet/tilgang på rein kraft kan gi landsdelen en vekstkraft som trenges. Utvinning av gassressursene utenfor Helgeland kan vi nødvendig vekstkraft til landsdelen. Bergverkprosesser der gass inngår som industriell råvare kan skape arbeidsplasser lokalt — i stedet for eksport til gasskraft og konkurrerende industri i utlandet. Men da må vi ha en politikk som gjør dette mulig.

I Nordland ser vi i dag en økt interesse for gruveindustrien. Gamle gruvesamfunn som Sulitjelma og Rana har igjen blitt aktuelle. I tillegg finner vi Europas største klebersteinsforekomst i Hamarøy i Nordland. Og på Drag i Tysfjord foredles kvarts til bruk i optisk industri i China, Japan men også til land i Europa.. Det er verdt å merke seg at disse aktivitetene skjer i et område hvor det kun er en landfast befraktningsmulighet — nemlig en elendig E6. Nordlandsbanen stopper i dag som kjent på Fauske. Dette er vi ikke tjent med i en fremtidsrettet næringsutvikling. Nordland Venstre mener at forlengelse av Nordlandsbanen fra Fauske til Narvik må settes på dagsorden.

Men også aktiviteten i Sverige og Finland har betydning for utviklingen i Nordland. Produksjonen i Kiruna, Malmberget, Boliden, Pajala har allerede lagt press på Ofotbanen hvor kapasiteten i dag er sprengt. Det samme gjelder Narvik havn. Venstre må være pådriver for å få bygd dobbeltspor på OFOTBANEN: .

Bergverksvirksomhet vil også utfordre miljøet på forskjellig vis. Foruten det visuelle ved inngrep i natur — kan utslipp og manglende sikring av områder som blir forlatt – få store negative konsekvenser. Et eksempel på dette ser vi gjennom kobberutslipp i vassdragene knyttet til tidligere gruvevirksomhet i Sulitjelma. Staten har ansvaret — men tar det ikke.

Oppsummert.
•Trond Giskes strategier for mineraluvinning må kvalitetssikres med Venstreøyne.
•Transport mot marked skal skje i grønne korridorer — vi trenger utvikling av Nordlandsbanen og dobbeltspor på Ofotbanen.
•Ulempene med lang vei til marked må oppveies gjennom gode transportløsninger og en næringspolitikk som gir samfunn som stiller med råvarene fordeler og ikke utarming.
•Det må utvikles kompetanse for nye teknologiske løsninger.
•Ved tildeling av utvinningsrettigheter må det stilles tydelige miljøkrav som ivaretar en bærekraftig utvikling og det totale miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**