Styre- og medlemsmøte Frogner Venstre mandag 16.4.12

Filipstad og Frognerstranda blir hovedtema på medlems- og styremøtet mandag 16.4 – vi får besøk av bystyremedlem for Ventstre og nestleder i byutviklingskomiteen Espen Ophaug. Han er en viktig samarbeidspartner i det videre arbeidet med å få politisk støtte og forankring for den alternative byutviklingsplanen for Filipstad og Frognerstranda!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Møtet finner sted på Venstres Hus mandag 16.4.12 kl. 17 – 19; alle medlemmer i Frogner Venstre er velkommen!

På agendaen står også oppfølging av Frogner Venstres strategiplan og drøftelse av aktuelle BU-saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**