K46

På Venstres landsmøte stod velferdspolitikk på dagsorden. Lisbeth Skibenes fra K46 innledet med de erfaringer K46 har gjort seg i forhold til samhandling mellom mange fagmiljøer i deres viktige arbeid knyttet til unge mennesker med rusproblematikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Sola har har tidligere gjennomført et prøveprosjekt med K46. Dette betyr at vi kan sikre et godt apparat for å fange og igangsette nødvendige støttetiltak for unge mennesker med rusproblematikk. Det er derfor godt at Venstre i vår kunne være med og sikre videre samarbeid med den Stavangerbaserte institusjonen.

Hos K46 er flere instanser involvert. Dette samarbeidet med Helse Stavanger fører til at ungdom raskere får korrekte og gode behandlingstilbud. I sitt innlegg på landsmøtet viste Skibenes til at man hos K46 blant annet hadde to ansatte fra Psykiatrisk Ungdomsteam som både hadde kontordag hos K46, men som også deltok på behandlingsmøter. De har videre samarbeid med Kompetansesenter innen rusmiddelforskning samt gjennomfører nevropsykologiske prosjekter der man ser på sammenheng mellom tenkning og rusmiddelproblemer.

Av fremtidige utfordringer i K46 sitt arbeid pekte Skibenes på blant annet:
Tydelig ansvarsfordeling i hjelpeapparatet
Informasjonsflyt som sikrer gode beslutninger
Kapasitet i behandling/bolig
Logistikk og gode overganger i et behandlingsforløp.

Disse utfordringene er også utfordringer helse- og sosialsektoren i Sola står ovenfor. Venstre mener at i rommet mellom enkeltmenneskets ansvar og frihet og fellesskapets ansvar og forpliktelser hviler de gode løsningene. Når samhandlingsreformen også skal implementere rus og psykiatri er Solas samarbeid med K46 et skritt i riktig retning.

Forebygging av frafall i idrett blant ungdom - dans

Foto: AA

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**