Strategisk plan Frogner Venstre 2012

Styret i Frogner Ventre har utarbeidet en strategisk plan for arbeidet i bydelslaget inneværende vår og sommer; planen skal gjøre det lettere og mer oversiktlig å holde seg oppdatert på saks- og ansvarsområder for styret i en hektisk hverdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Planen er sendt alle styremedlemmer på mail.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**