Venstre vil sikre helikopterbaser som dekker hele Nord-Norge

Blant Venstres 27 helsepolitiske punkt er også et eget punkt om behovet for helikopterbase i Sør-Troms og nordre Nordland med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Maria Serafia Fjellstad

Foto: Harstad Tidende

Under helgas landsmøte i Venstre har helsepolitikk vært hovedtema. Venstre ønsker et sterkt velferdssamfunn som bidrar til frihet og trygghet for alle. Uavhengig av geografi og betalingsevne er ambisjonen at alle som trenger hjelp skal få et likeverdig behandlingstilbud.

Blant temaene som har blitt trukket fram i velferdsdebatten er behovet for gode prehospitale tjenester. Kartet over dagens helikopterbaser viser at det er flere hull i dekningen i landet; særskilt gjelder dette nordre Nordland og Sør-Troms. Venstre vil etablere helikopterbaser slik at disse hullene tettes.

— Vi vil sikre helikopterbase også for Sør-Troms innbyggere. Vi må sikre den tryggheten våre innbyggere fortjener for at vi skal fortsette å ha et sterkt velferdssamfunn, sier Maria Serafia Fjellstad, delegat fra Troms og Harstad, og medlem av Venstres velferdsutvalg.

Maria Serafia Fjellstad markerte seg også med et innlegg i debatten omkring samhandlingsreformen og viktigheten av fullfinansiering.

Se dagens oppslag i Harstad Tidende her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**