Nordland Venstre fikk gjennomslag for økt satsing på Barselomsorg

Nordland Venstres delegat Carola Karl Urvik fra Vefsn fikk landsmøtet med på en økt satsing på barselomsorg. Da dokumentet om Venstres fremtidige velferdspolitikk ble behandlet fikk hennes tilleggsforslag flertall og ble dermed tatt inn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Carola Karl Urvik

Foto: Pryd Studio AS

“Jordmødre har spesialkompetanse på barselkvinnen og det nyfødte barnet. På lik linje med helsesøstertjenesten trenger også jordmortjenesten en nasjonal opptrapping dersom målene med samhandlingsreformen skal kunne nås. Jordmødre har en unik mulighet til å nå mor, barn og hele familien i en sårbar fase av livet. Derfor må også andre jordmortjenester styrkes. Livstilsamtaler tidlig i svangerskapet burde være et viktig moment i det forebyggende helsearbeidet til jordmødre.”

Barselomsorg i Norge er fragmentert og mangler kontinuitet. I tillegg skrives kvinner og barn stadig tidligere ut fra barselavdelingene. Dette er en reell helsetrussel mot nybakte mødre. Skal målene med samhandlingsreformen kunne nås trenger jordmortjeneste en nasjonal opptrapping slik det ble vedtatt enstemmig på Stortinget allerede i 2009! Barseltilbudet er spesielt viktig i distriktene hvor kvinner ofte er langt fra nærmeste sykehus. Dette sier Urvik i en kommentar.

Hele dokumentet med Venstres 27 helsepolitiske tiltak finner du her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**