Politisk uttalelse — Rust opp veien mellom Ronglan og Ekne

Styret i Levanger Venstre krever at fylkesvei 112 mellom Ronglan og Ekne blir rustet opp til en tidsmessig standard snarest mulig. Dette krever en godt fundamentert, asfaltert og mer trafikksikker vei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Politisk uttalelse – Fra styret i Levanger Venstre

Planeten vår, jorda, kloden

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Veien preges i dag av å ha en standard som ikke er tilpasset tunge kjøretøy, og som en lite trafikksikker vei for skolebarn. Levanger kommune har i dag utgifter i form av å måtte betale vinterskyss for skolebarn langs denne veien på grunn av utilstrekkelig vegstandard. Derfor er det god kommuneøkonomi i å ruste opp denne strekningen.

I tillegg til å støtte opp om livskraftige bygdesamfunn vil en opprusting av veien også være av stor betydning for næringslivet på Ekne, som for eksempel landbruket og Falstadsenteret. Styret i Levanger Venstre krever derfor at Nord-Trøndelag fylkeskommune snarest setter i gang en utbedring av denne veistrekningen og at den blir prioritert langt opp på kommunens prioriteringsliste for fylkesveier som skal utbedres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**