La dem stemme!

Rapporten som er kommet i etterkant av prøveordningen med stemmerett for 16-åringer, bekrefter Venstres syn. Det er på tide å gi stemmerett til 16-åringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Følgende leserinnlegg er sendt inn til lokalavisene:

Ungdommer som fikk være med på prøveordningen med stemmerett for 16-åringer ved fjorårets kommunevalg fikk styrket troen på lokaldemokratiet og ble mer politisk engasjerte. Det viser en ny rapport fra LNU som ble lagt fram mandag. I en artikkel i Dagsavisen samme dag, ber en rekke ungdommer om å få lov å stemme. Venstre sier: la dem stemme!

Venstre har lang tradisjon for å støtte utvidelser av stemmeretten, inkludert stemmerett fra 16 år. Det har vi kjempet for også lokalt. Dessverre ble Venstres forslag nedstemt av flertallet i kommunestyret.

Sesselja Bigseth

Foto: Birger Areklett

Vi mener tiden er inne for å styrke folkestyret ved å gi flere stemmerett. Venstre tar ungdom og demokrati på alvor og vil derfor at stemmerettsalderen senkes til 16 år ved alle valg. La dem stemme!

Sesselja Bigseth
Nes Venstre


Les også:
Mer demokrati
En uttalelse fra landsmøtet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**