Sande Venstre på Landsmøtet 2012

Sande var godt representert på Venstres landsmøte, som ble avholdt på Fornebu i Bærum kommune, sist helg. Kommunestyrerep. Per Martin Berg, og KOP-medlem Ole Christian Fredriksen, deltok.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Landsmøtet er en årlig begivenhet der delegater fra hele landet møtes for å velge partiets sentrale ledere og utforme partiets nasjonale politikk. Videre skal et samlet landsmøte godkjenne vedtekter, årsmelding, regnskap og budsjett. Møtet ble ledet av partiets leder, Trine Skei Grande, med hjelp fra et knippe ordstyrere.

Vestfolddelegasjonen LM12

Vestfolddelegasjonen LM12

Politiske uttalelser

Landsmøtet skal behandle en rekke foreslåtte uttalelser, innsendt av personer og fylkeslag fra det ganske land. Uttalelsene sier noe om partiets politikk på ulike områder. Flere ble behandlet og disse ble vedtatt:

Venstre vil ha en ny, grønn og borgerlig regjering

Denne uttalelsen sier litt om hva slags regjering Venstre ønsker seg for fremtiden. Den er tydelig i at Norge trenger et skifte til en sentrumsnær og borgelig regjering etter 2013. En stemme på Venstre sikrer partiets sterke posisjon i et eventuelt regjeringssamarbeid, og bidrar til at mest mulig av Venstres politikk blir gjennomført og gjort nasjonal.

En styrket språkopplæring

Uttalelsen viser Venstres tydlige standpunkt i kunnskapspolitikken. Det er bohov for en styrket språkopplæring i skolen, som gjør våre elever forberedt på internasjonalisering og verdenssamfunnet. Løftet i språkopplæringen innebærer blant annet innføringen av et 2. fremmedspråk i grunnskolen, et styrket tilbud til hørselshemmede, og en bevaring av sidemålet som en viktig del av Norsk kultur, språk og historie.

Norge som Europas grønne batteri

Denne uttalelsen er kjent venstrepolitikk, gjort ambisiøs og klar. Den taler for Norge som et foregangsland på grønn og fornybar energi og større overføringskapasitet til resten av Europa.

Samferdsel for en bærekraftig framtid!

Samferdselspolitikk er avgjørende for å stimulere næringsutvikling og for å redusere miljøproblemene. Derfor ønsker Venstre en tydeligere prioritering og en styrket satsing på samferdsel, og da med tydlig vekt på jernbanen.

Gi kulturlivet frihet

Venstre er opptatt av et fritt og mangfoldig kulturliv. Det sikres gjennom å gi aktørene frihet, handlingsrom, et sikre mangfoldet av finansieringskilder til kulturell og idrettslig aktivitet.

Gi barn klageadgang etter Barnekonvensjonen

I desember 2011 vedtok FNs generalforsamling en ordning som gjør det mulig å klage på brudd på Barnekonvensjonen. Venstre vil at Norge tilslutter seg denne ordningen.

Bilder fra Landsmøtet:

Avstemmning LM12
Ole Christian Fredriksen på landsmøtet 2012

Har du innspill eller kommentarer til Venstres vedtatte uttalelser, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Sande Venstre. Vår kontaktinformasjon finner du på under “Styret 2012”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**