Frivillige lag og foreninger — skole — demokrati

Venstre har alltid satt pris på arbeidet som gjøres av frivillige lag og foreninger og jobbet for økte tilskudd til dette formålet. Det gjøres en formidabel innsats blant barn og unge, skriver Torunn Tjomsland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Torunn Tjomsland

Torunn Tjomsland
Foto: Jan Kløvstad

Dette arbeidet fører til positiv utvikling i trygge omgivelser for den oppvoksende slekt. Kommunen merker det ved økt trivsel, bedre fungering og færre utfordringer på helse og sosialsektoren.
Høyre stemte i mot da potten på 400 000 til frivillige og lag foreninger ble lagt inn i budsjettet i forrige periode. Nå benytter de anledningen til å kutte tilskuddet. Ikke nok med det, de forsøker å legge skylden på opposisjonen ved å framstille det som en umulighet å kutte 5 mill på skoleutbyggingen.
Skolesaken har blitt en vanskelig sak. Fra begynnelsen framstilte administrasjonen, støttet av Høyre denne nye kontraheringsmodellen som den beste og eneste måten å få skolesaken trygt i havn på.

Venstre sammen med flertallet trodde på dette og stemte for det. Jeg har i ettertid beklaget min godtroenhet. Som jeg tidligere har sagt fra kommunestyrets talerstol, denne modellen har blitt en sammenhengende frustrasjon og jeg håper aldri noen andre kommuner går inn på Lyngdalsmodellen. I utgangspunktet var det snakk om 100 mill til skole, et beløp som nå har økt til 163 mill.
Når vi ser til andre skolebygg i landet viser det seg at det bygges fine, godt fungerende skoler til helt andre priser. Ut fra det kunne vår skole vært bygd for 2/3 av den prisen som foreligger nå.
Dette gjør at et kutt på 5 mill. til stadionanlegget ikke er ødeleggende for skoleprosjektet, men det kreves litt velvilje for å få det til.

Benkeforslag har blitt kalt mye rart fra Høyre den siste tiden, fra at man reagerer sterkt til at det er umoralsk. Dersom et benkeforslag som sikrer gode utviklingsmuligheter for barn og unge som vil drive med idrett, blir kalt umoralsk av Høyre. Hva kalles da et benkeforslag som legger ned en skole? Det var nettopp dette som skjedde i første kommunestyremøte etter valget, da Høyre stemte for et benkeforslag framsatt av SV. Et Forslag som innebar at Lyngdal skulle ha kun en ungdomsskole. Jeg minner om at Høyre i valgkampen hadde gitt løfte om ikke å omgjøre vedtaket om å opprettholde to ungdomsskoler.
Ordføreren har ikke funnet det tjenlig, som hun sier å besvare tidligere leserinnlegg der jeg og andre har utfordret henne angående skolevedtaket.

Hva mener ordføreren med at hun bare svarer på utfordringer når det er tjenlig? Hvem eller hva må det være tjenlig for?
Lokaldemokratiet er avhengig av debatt. Ingunn Foss er valgt til ordfører for alle innbyggerne i Lyngdal. Hun har derfor et klart ansvar for å bidra til at det foregår en åpen politisk debatt, blant annet ved å besvare leserinnlegg i avisen.

Torunn Tjomsland
Lyngdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**