Interpellasjon om enslige mindreårige asylsøkere

Det er et år siden vedtaket i formannskapet om bosetting av mindreårige asylsøkere i kommunen uten noe resultat. -Søndre Land Venstre stiller derfor en forespørsel til ordføreren om framdriften i saken i kommunestyrets møte den 23. april, uttaler Hans I. Gamst (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Interpellasjon til kommunestyrets møte 23. april

Bosetting av enslige mindreårige asylsøkere

Bosetting4

Foto: C.R. Christensen/IMDi

I sak 58/11 – 30/03-2011 gjorde formannskapet følgende vedtak med 4 mot 3 stemmer: "Formannskapet sier ja til oppfordringen fra myndighetene om å bosette enslige mindreårige asylsøkere i Søndre Land kommune, og ber administrasjonen utrede muligheten for etablering av et slikt botilbud."

Det har nå gått et år siden formannskapet sa ja til bosetting uten at utredning eller bosetting har blitt gjennomført.

Venstre er positiv til bosetting av flyktninger og mener de er en framtidig ressurs for Søndre Land. Det er derfor viktig at saken nå får ny framdrift. Venstre vil at kommunen trekker veksel på den ledige kapasiteten innen omsorg i lokalt næringslivet slik at bosettingen kan komme raskt på plass. Dette er viktig for både de som venter på bosetting, men også for den kommunale tilretteleggingen etterpå.

Bosetting av mindreårige asylsøkere vil kunne gi effekter som økt aktivitet hos etablerte omsorgstilbydere med mulighet for nye arbeidsplasser, økte inntekter til kommunen (størrelsesorden ca. 7,5 millioner for 10 barn over 5 år), mulig utnyttelse av ubrukte lokaliteter, og økt bosetting i framtiden.

Spørsmål til ordføreren

1. Når kan utredningen om et slikt botilbud forventes ferdigstilt i lys av at det nå har gått over ett år siden vedtaket ble gjennomført?

2. Vil ordføreren ta et initiativ for samarbeid ovenfor omsorgstilbydere som har vist interesse for å tilby et botilbud i kommunen som del av næringssatsingen i "Opptur" prosjektet?

3. Hvilken rolle mener ordføreren at bosetting av flyktninger generelt kan spille i kommunens bestrebelser for økt tilflytting i tiden fram til 2015 og på lengere sikt?

Hans I. Gamst
Søndre Land Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**