Venstre står på programmet og holder løftene

Venstre står på programmet og holder løftene om å støtte frivillige lag og foreninger, skriver kommunestyremedlem Torunn Tjomsland i Farsunds Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Da jeg i avisen 10. april utfordret ordføreren direkte, hadde jeg regnet med å få et fyldig svar fra nettopp ordføreren. I stedet kom det et leserinnlegg fra Roger Abusland. Han spør hva Venstre mener.
Venstre mener at den nye ungdomsskolen blir for dyr, at kommunestyret og Lyngdals befolkning får for lite informasjon om utbyggingen og at frivillige lag og foreninger skal ha tilskudd fra kommunen.
Skolen blir for dyr og det resulterer i at Lyngdal kommune får problemer med å betjene et så stort lån. Dette fører til at kommunens driftsutgifter må reduseres med 16 mill. Det vil gå utover blant annet skole og kan redusere kvaliteten på innholdet. I Lyngdal har det over en lengre periode vært et målrettet arbeid for å styrke skolen. Det vil derfor være svært uheldig dersom skolen rammes av nedskjæringer.
Kommunestyret som er det øverst valgte, politiske organ og som har budsjettansvar får ingen informasjon om skolesaken. At denne kontraheringsmodellen ble valgt gjorde at alt arbeid med planlegging og realisering av skolen ble fjernet fra de folkevalgtes kontroll. Dette gjør det helt nødvendig med god informasjon. Det må være ordførerens plikt å holde kommunestyret løpende orientert om en sak av den størrelsen som skolesaken er. På grunn av manglende informasjon sitter politikerne og Lyngdals befolkning med mange spørsmål og mye usikkerhet i forbindelse med bygging av den nye ungdomsskolen.
Det er bra at næringslivet engasjerer seg og samler inn penger til frivillige lag og foreninger, men dette skal selvfølgelig komme i tillegg til kommunens bidrag. Det skal ikke komme som et plaster på såret etter at Høyre har fratatt speider, søndagsskole, skytterlag m.fl. sitt sårt tiltrengte kommunale tilskudd.
Når det gjelder Venstres politikk som Roger Abusland etterlyser, så er den klar. Venstre står på programmet og holder løftene om å støtte frivillige lag og foreninger. Vi vil opprettholde lokaldemokratiet ved å sikre åpen politisk debatt. Dessuten vil vi gjenopprette politiske utvalg og tilbakeføre oppgaver fra administrasjonen til lokalpolitisk nivå.
Torunn Tjomsland
Lyngdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**