Vil ha svømmehall i Nes

– Ny svømmehall ved Neshallen er kostbart, men likevel en god helsepolitisk investering, sier Tom Fidje, leder i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Tom Fidje

Foto: Sesselja Bigseth

— I et helseøkonomisk perspektiv er dette en god investering. Varmtvannsbasseng vil kunne bidra til mindre bruk av andre og dyrere helsetjenester, skriver Tom Fidje i et brev til kommunen.

Fidje er både sekretær i Nes Venstre og nyvalgt leder for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er i rollen som leder for rådet han nå har kontaktet kommunen.

Et tilbud for alle
— Behandling og trening i varmtvannsbasseng er meget viktig for mennesker med en kronisk sykdom. Oppdriften i vann kombinert med temperaturen i varmtvannsbasseng utløser endorfiner som igjen bidrar til å redusere smerter og stivhet. Dette fører igjen til mindre medisinbruk, økt bevegelighet og bedre livskvalitet, skriver Fidje.

Venstre mener en svømmehall vil komme alle aldersgrupper til gode, og vil kunne være en viktig del i folkehelsesatsingen. I tillegg vil en svømmehall stimulere til svømmeopplæring.

Samarbeidsprosjekt
Nes Venstre har i en årrekke ment at Nes burde ha en egen svømmehall, delfinansiert av det såkalte svømmehallfondet. Dette fondet har over årenes løp svinnet litt hen, men ligger i dag på rundt 22 millioner kroner.

En svømmehall med terapibad og 25 meters bane vil antakelig koste rundt 100 millioner. I tillegg kommer den årlige driften, som nok vil ligge på minst 5 millioner kroner. Dette er betydelige beløp for en kommune som Nes. Venstre mener derfor at man bør se på mulighetene til å gjøre dette sammen med andre, for eksempel, kommersielle eller frivillige aktører.

– Det viktige nå er å få en oversikt over reelle kostnader ved et slikt anlegg, og her bør vi se hen til nabokommuner som har tatt på seg slike oppgaver, sier Øystein Smidt.

Når svømmehallen skal planlegges, bør man samtidig se på muligheten for oppvarming av vannet med fornybar energi. Det finnes en rekke muligheter på dette området som man bør vurdere for å redusere både driftskostnader og belastning på miljøet.

Dette sier Venstre i valgprogrammet for 2011-2015:
Venstre vil utrede muligheten for at en svømmehall kan bygges og driftes i samarbeid med kommersielle aktører eller som et ØRU-prosjekt med lokalisering i Nes

Bildemontasje av svømmende personer i vann

Foto: ©jph

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**