Mork stiller som toppkandidat ved stortingsvalget i 2013

Etter å ha vært i tenkeboksen siden høstens lokalvalg, og etter oppfordring fra folk jeg har stor respekt for, har jeg bestemt meg for å stille meg til rådighet for Østfold Venstre som 1. kandidat ved neste års stortingsvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Valg 2011

Foto: KRD

Jeg ser at jeg ikke er alene om denne ambisjonen, og det synes jeg er sunt for et politisk parti. Vi har hatt kampvoteringer ved flere anledninger i Østfold Venstre og det er sunt for vårt partidemokrati at flere vil gjøre noe for Venstre.

Jeg er 50 år, gift og har to døtre. Ei på 13 og ei på snart 8. Jeg er utdannet Marineingeniør (siv.ing) gjennom Sjøforsvaret, hvor jeg også i en periode jobbet som heltids tillitsvalgt og informasjonssjef i fagforeningen BFO. Jeg jobber nå som kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør i KS, kommunesektorens organisasjon. Ved siden av det har jeg siden lokalvalget i fjor, stilling som gruppeleder og leder av utvalg for skole, oppvekst og kultur i Moss kommune.

Jeg har siden 1999 brukt veldig mye tid på det jeg tror på og som jeg synes er viktig — og det er politikk gjennom Venstre. Da jeg ble kjent med Venstre på 1990-tallet kom jeg hjem. Ideologi og politiske løsninger er det jeg kjenner at jeg står for både som menneske og som politiker.

Stem Venstre!

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Ved lokalvalget i 1999 ble jeg valgt inn i bystyret i Moss og har vært gruppeleder siden. Jeg har vært 1. kandidat ved fylkestingsvalget to ganger og satt i fylkestinget 2007-2011. I dag er jeg 1. vara der. Jeg har stått på 2. plass bak Rita Sletner ved to stortingsvalg, og jeg jobbet i 2001 som valgkampsekretær for Oppland, Hedmark, Akershus og Østfold. I 1999 ble jeg valgt som nestleder i Østfold Venstre og var det til jeg ble valgt som leder i 2007. Som leder i Østfold var jeg også medlem i landsstyret til Venstre. Jeg gikk av som leder og landsstyremedlem i 2010.

De som kjenner meg, vet at jeg gir er hardt arbeidende, har stor kapasitet og er en lagspiller. Det holder ikke å drive politisk lagarbeid uten sterkt personlig engasjement og vilje til å skape løsninger. Som politiker har jeg i alle år vært synlig, tydelig og modig på vegne av Venstre. Jeg har vært lojal mot de som har gitt meg tillit i mine ulike verv, noe jeg mener er særs viktig. Takhøyden og engasjementet er høyt i Østfold Venstre og derfor er det viktig at jeg er lojal mot partiet når jeg er gitt et oppdrag på vegne av dets medlemmer og velgere.

Jeg har lang erfaring fra Østfold Venstre og har hatt muligheten til å synliggjøre Venstre på ulike nivåer i Østfold over lang tid. Det er nødvendig med en kandidat som folk og mediene kjenner igjen i hele Østfold og derfor stiller jeg meg til rådighet. En kandidat som velgerne kjenner vil være avgjørende for å vinne et mandat for Østfold Venstre. Derfor ønsker jeg å gjøre jobben igjen.

Sindre Westerlund Mork

Foto: Helge Eek

Jeg har vært med på dette siden 1999 og nå ønsker jeg å være den kandidaten som fronter Venstre i stortingsvalgkampen. Det er viktig at toppkandidaten vet hva som kreves. Sammen med mange dyktige og engasjerte lag og tillitsvalgte lokalt kan vi få det til sammen.

Min erfaring fra både lokale og sentrale posisjoner har gitt meg god innsikt i helheten i Venstres politikk og de nasjonale spørsmål, samtidig som jeg kjenner de regionale og lokale problemstillingen fra Østfold godt. Det gjør at jeg er en av de få som har ballast nok til å kunne gjøre en god jobb på Stortinget fra starten av. Min styrke er å se helheten i politikken, evnen til raskt å sette meg inn i enkeltsaker og erfaringen til å bidra til å løse dem.

Vi vet alle at nøkkelen til et mandat for Østfold er å ha god oppslutning i alle deler av fylket, men spesielt i de mest folkerike delene. Derfor er vi avhengig av to ting; en kandidat som er kjent og et godt lokalt apparat. Jeg er den kandidaten og jeg kommer til å gjøre jobben om jeg får tillit.

Jeg er likevel avhengig av at alle dere andre også stiller opp. Vi må ha med hele fylket. Det vet jeg at Moss Venstre og jeg vil gjøre, uansett kandidat. Det forventer jeg at resten av fylket også vil være med på sammen med Østfold Venstre uansett hvem som til slutt står på toppen av lista. Sammen kan vi skaffe Østfold Venstre et mandat ved stortingsvalget.

Som vanlig vil jeg alltid være tilgjengelig for de som ønsker å få vite mer om hvorfor og hvordan jeg mener jeg kan bidra for Venstre.

Sindre Westerlund Mork

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**