Eit ope Venstre

Nominasjonsnemnda i Sogn og Fjordane Venstre har starta sitt arbeid og ber no lokallaga, og Sogn og Fjordane Unge Venstre om å kome med forslag på minimum to namn til Stortingsvallista for 2013. Nominasjonsnemnda ønskjer tilbakemelding innan 31. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Nominasjonsnemnda Sogn og Fjordane

Vi ønskjer ein open prossess der alle medlemmer og sympatisørar har høve til å melde inn forslag til kandidatar. Lokallaga vert difor oppmoda om å ha open prossess i eigen kommune også. Det er høve til å gjere framlegg om kandidatar som på framleggstidspunktet ikkje er medlemmar i Venstre. Nominasjonsnemnda ber om at det vert anført om kandidatar frå eige lag er spurde eller ikkje, og at laga legg ved kontaktinfo og litt personalia for desse. Lokallaga kan på eige initiativ samlast og finne kandidatar saman.

Komiteen tek sikte på å kome tilbake til lokallaga i slutten av juni med ei oversikt over dei innkomne forslaga med aktuelle kandidatar. Lokallaga får då til oppgåve og prioritere kandidatar utifrå denne lista med kandidatar. Lokallaga gjerast merksam på at sidan både medlemmer og ikkje medlemmer kan komme med forslag til kandidatar er alle framlegg like tellande.

Forslaga sender du til [email protected]

Medlemmene i nominasjonsnemnda til Sogn og Fjordane Venstre er :

Anne Erstad, 953 36 121, [email protected]
Liv Henjum, 971 60 482, [email protected]
Marta Kvikne, 908 00 314, [email protected]
Kåre Jarl Langeland, 909 60 581, [email protected]
Harald Lindvik, 913 81 890, [email protected]
Nora Synneva Vigen, 905 78 539, [email protected]
Atle Winjum, 906 08 294, [email protected]

Nominasjonsmøtet i Sogn og Fjordane Venstre er sett til 3. oktober 2012.

Ta gjerne kontakt med medlemmer i nominasjonsnemnda dersom du har spørsmål

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**