Manglende kartlegging av miljøgifter i Risavika

Stavanger Aftenblad påpekte idag at vannkvaliteten rundt Stavangerhalvøya nå kartlegges som en følge av nye EU-krav. Kartleggingen skal avdekke både økologisk og kjemisk tilstand. I Sola kommune har man bare ønsket å kartlegge den økologiske tilstanden. Der betyr at man ikke får kartlagt forekomst av ulike miljøgifter og det er disse undersøkelsene som vil vise om en fjord eller bukt har et miljøproblem.
Nora A.Nilsen fra Sola Venstre vil i kommunestyret denne uken be ordføreren om en redegjørelse for hvorfor en slik besutning er tatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Nora A.Nilsen mener at vi som politikere i de siste årene har hatt fokus på både støy og utslippsforurensing av ulikt slag i dette området. Det at kommunen, slik det fremgår av oppslaget i Stavangere Aftenblad, har takket nei til å delta i denne kartleggingen fullt ut, mener hun strider mot det vi har snakket varmt og enig om de siste årene.

Vi skylder innbyggerne i kommunen og spesielt i Tananer å ha fokus på dette, og å skaffe oss best mulig kunnskap om tilstanden. Det hjelper lite at vi tilrettelegger for flotte tur- og friluftsområder, som ut mot havet på sørsiden av Risavik Sør, dersom vi ikke har kontroll på forurensingen i umiddelbar nærhet.

Seksjonsleder for landbruk og miljø i Sola kommune uttaler til avisen at han er enig i at det er litt rart at Risavika med sin tidligere historikk knyttet til påviste funn av bly, kadmium og benzoapyren, nå skal undersøkes mer overfladisk enn de fleste andre lokaliteter på Stavangerhalvøyen.

Nora Nilsen, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

På bakgrunn av dette vil Venstres representant be ordføreren redegjøre for hva som er bakgrunnen for denne beslutningen, og også hvem som har tatt den.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**