Forslag om Frisklivssentral nord i kommunen

Søndre Land Venstre fremmet et tillegg til kommunestyrets innstillingen i sak 28/12 om nedleggelse av Odnes legesenter. -Legesenterets lokaler har muligheter til å bli en fin Frisklivssentral for nordre del av kommunen, uttaler Hans I. Gamst (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Mental Helse

Foto: Mental Helse logo

Etter at formannskapet i sitt siste møte enstemmig gikk inn for å legge ned Odnes legesenter av faglige og økonomiske årsaker var det liten interesse for å endre dette da saken var til behandling i kommunestyrets møte 23. april.

Søndre Land Venstre fremmet derfor et tillegg til kommunestyrets innstillingen der vi ba rådmannen utrede muligheten for å etablere en frisklivssentral i de ledige lokalene i Odnes.

Følgende tilleggsforslag ble levert inn av Venstre:

“I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen om å styrke arbeidet med habilitering og rehabilitering i primærhelsetjenesten bes rådmannen utrede muligheten for å etablere en Frisklivssentral i lokalene til Odnes legesenter.”

Forslaget ble dessverre nedstemt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**