-Vil ha utbygging av E6 fram til Åsen

Fylkestingsrepresentant Trond Sandnes vil ha opprusting av E6 fram til Åsen i den kommende perioden for Nasjonal Transportplan. Sammen med to representanter fra Senterpartiet fremmet han forslag om saken i forbindelse med fylkestingets behandling av den nye regionale transportplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Trond Sandnes

Foto: Storo

Forslaget til vedtak lyder: E6 på strekningen Stjørdal- Nordlandsgrensa må utvikles slik at vi får utbygd følgende områder på E6 i Nord-Trøndelag i den kommende planperioden:

Værnes — Kvithammer -Åsen
Grong-Harran — Namsskogan
Selli — Asp — Sem
Koa/Bjørga

For å styrke veistandarden og trafikksikkerheten må det arbeides videre med fokus på trafikksikkerhetstiltak som midtdelere er også med i forslaget til vedtak. Saken behandles i fylkestinget 25 april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**