Gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsgruppe

INNKALLING til Gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsgruppe
Mandag 30. april kl. 18.45 — ca 21
Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 5 etg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


INNKALLING til Gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsgruppe
Mandag 30. april kl. 18.45 — ca 21

Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 5 etg.

Saksliste:

Sak 01. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02. Bydelsutvalgsmøtet 3. mai 2012

Noen saker fra møtekartet:
Samhandlingsreformen – status Nordre Aker
Frivillighetsmidler
SaLTo
Kollektivtilbudet i Nordre Aker
Utsiktenområdet i Kapellveien
Under eller overgang ved Gjøvikbanen, Nydalen kvarter
Økonomien i bydelen
Navnsetting av ny ungdomsskole – tidligere Grefsen vgs

Sak 03/10 Orienteringssaker

Sak 04 /10 Eventuelt

Sakslistene til politiske møter i bydelen finner du på bydelens hjemmesider:
http://www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/lokalpolitikk/saker_og_protokoller/

Med vennlig hilsen
Nordre Aker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**