Hanne Nora Nilssen

Hanne Nora Nilssen er 1.nestleder i Nordland Venstre, 1.vararepresentant til fylkestingsgruppen og landsstyremedlem for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hanne Nora Nilssen (født 1969) bor i Sandnessjøen. Etter kommunevalget 2011 ble hun valgt til varaordfører i Alstahaug. Her sitter hun som en av tre faste kommunestyrerepresentanter for Alstahaug Venstre. I tillegg til kommunestyret, sitter Nilssen som fast medlem i formannskapet og det faste utvalget for plansaker.

Hanne Nora Nilssen

Foto: Hanne Nora Nilssen

Dette er Nilssens andre periode både i kommunestyret og planutvalget.

Hanne Nora Nilssen sitter også som Nordland Venstres første vara til fylkestingsgruppen og ble på landsmøte i Fornebu 2012 valgt som landsstyremedlem.

I løpet av høsten 2008 og våren 2009 deltok Nilssen i Venstre sitt rikspolitiske nettverk. I tillegg er Nilssen utdannet som kursleder i Venstreskolen.

Nilssen har markert seg i flere viktige saker lokalt. Her kan nevnes brannsikkerhet i Åsheim terrasse, åpenhet og ryddighet i forvaltningen, like vilkår for næringslivsaktører, bevaring av Åsen som tur- og rekreasjonsområde og politiberedskap i distriktene.

Tar gjerne kontakt med Hanne Nora Nilssen på email:
[email protected]
eller tlf: 958 50 188

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**