Høring om NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning

I disse dager behandler mange kommunestyrer NOUen om “Ungdommens maktutredning”, eller på folkemunne: Rapporten fra Trond-Viggo Torgersen-utvalget. Den har høringsfrist 7. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


En av de viktige sakene dette utvalget behandlet var spørsmålet om stemmerett for 16-åringer. Her har utvalgets medlemmer samlet seg om tre ulike standpunkt. Seks medlemmer går inn for å beholde dagens stemmerettsalder for både nasjonale og lokale valg, fem medlemmer går inn for at stemmerettsalderen senkes til 16 år for både stortingsvalg og lokale valg, mens to medlemmer mener stemmerettsalderen bør senkes til 16 år for lokalvalg, men fortsatt være 18 år for nasjonale valg.

Venstre er på linje med de 5 medlemmene som mener at stemmerettsalderen bør senkes til 16 år for både stortingsvalg og lokale valg. Les om Venstres standpunkt:
Uttalelsen “Ungdom, makt og medvirkning” fra Venstres landsstyre i mars i år: https://www.venstre.no/artikkel/42546
Kommentar til Torgersen-utvalget: https://www.venstre.no/artikkel/40971
Fra debatten om stemmerett i Stortinget: https://www.venstre.no/artikkel/27636
Grunnlovsforslag om stemmerett: http://www.stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2007-2008/dok12-06-2008.pdf

For de som (av strategiske årsaker) er interessert i andre partiers syn på dette, anbefales referatet fra Stortingsdebatten: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2009-2010/100527/2/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**