Lund Venstre sine innspill til trafikksikkerhetsplanen

Lund Venstre er opptatt av at de “myke” trafikantene skal ha sikre veier.
Vi har følgende innspill til rulleringen av kommunens trafikksikkerhetsplan:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Gang-/sykkelsti fra Eik sentrum opp til Lunnan.

Logo Lund

– Gang-/sykkelsti fra Råsebru til Eik sentrum.
– Gang-/sykkelsti fra "Skjerpeskogen" til Holamoen.
F.eks hengebru under jernbanen.
– Gatelys Råsebru til Hovsherad.
– Gatelys fra Hågårslia til Monen.
– Gatelys fra Handeland til Sætra.
– Gang-/sykkelsti fra Handeland til Sætra. (i planen ligger Handeland-Østrem)
– Sette ned fartsgrensa fra 80 til 60 fra Handeland til Sætra.
– Bredere vei fra Handeland til Sætra.
– Forkjørsvei fra Råsebru til Hovsherad.
– Merking av fotgjengerfelt over fylkesvei ved Rådhuset. Står i reguleringsplan.
(NB! Enkelt og billig)
– Merking av fartsdumper!! "zebra" skilt på sidene + maling for markering.

– Undergang/gangfelt fra Hammerenbarnehage over fylkesvei til Olabakken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**