Arbeid med Venstres Stortingsprogram for 2013-2017

Vi jobber forskjellige politikkområder for å spille inn ideer til Venstres programkomite

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I løpet av høsten vil vi få utkastene til nytt stortingsprogram for Venstre. Dette er en viktig arena for politikkskapning og det er viktig å finne gode løsninger på dilemmaer i politikken vår.

Vi ønsker å inkludere medlemmene våre og vi har derfor opprettet arbeidsgrupper som skal jobbe med de forskjellige delene av Stortingsprogrammet. De fleste er basert på bystyrekomiteene som vi allerede her, men noen nye er det også. Om det området du brenner skikkelig for ikke er dekt av en gruppe så er det bare å ta kontakt med styret, finne likesinnede og starte arbeidet selv.

Gruppene så langt er:

Kultur
Leder: Erling Moe

Finans og næring
Leder: Ina Roll Spinnangr

Natur og Miljø
Leder: Erik Brenna

Helse og Velferd
Leder: Bente Kjøsnes

Oppvekst
Leder: Petter Rønning

Byutvikling
Leder: Trond Åm

Høyere utdanning og forskning
Leder: Jan Frode Hatlen

IKT og Internasjonal politikk:
Leder: John Christer Rusti

Når de forskjellige gruppene har møter kan du finne i kalenderen på venstresiden.

Det er også mulig å sende inn forslag direkte til Programkomiteen som privatperson. Mer om det og programkomiteens arbeid finner du her: https://www.venstre.no/politikk/program2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**