Seier for Sarromaas interpellasjon om SFOs kvalitet og innhold

Venstres Sanna Sarromaa leverte i Lillehammer kommunestyre 26.04.12 en interpellasjon om innholdet i SFO. Forslaget om fokus på saken ble godt mottatt av alle partier. Fagutvalget for utdanning og oppvekst der Sarromaa selv sitter, skal se på saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Sanna Sarromaa

Sanna Sarromaa
Foto: Lars Mythen

Sarromaa ønsker at Lillehammer kommune går gjennom kvaliteten ved og innholdet i SFO, for eksempel etter aktivitetsskolemodellen i Oslo. Det ble foreslått at saken oversendes fagutvalget for utdanning og oppvekst.

Sarromaa og Lillehammer Venstre fikk ros fra de fleste partiene for godt og viktig forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt etter endringsforslag fra ordfører om at arbeidet ses i sammenheng med budsjett og planarbeid.

Se hele interpellasjonen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**