Manglende busstilbud i Sola

Sola Venstres leder, Eli Aspen, gikk i sist uke ut i Solabladet for å understreke det manglende busstilbudet til elever ved Sola videregående. Kolumbus har fjernet ekspressbussene til og fra Stavanger som igjen gjør at elevene vil få et mye bedre tilbud og må bruke mer enn dobbelt så lang tid til skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Lokallagslederen mener politikerne må stå sammen for å forbedre busstilbudet i kommunen. Hun håper at det fremdeles er mulig å få gjort noe for at X50-bussen kan beholdes fra Stavanger om morgenene og fra Sola om ettermiddagene.

Venstre vil ta denne saken opp med de øvrige partiene i kommunen for å henstille fylket om å vurdere dette på nytt. Bare ekspressbuss er i dette tilfellet et fullgodt alternativ til privatbilisme. Å ta rute 7 innebærer dobbelt så lang reisetid, og det er på tide at vi politikere gjør mer for å få et godt kollektivtilbud hit. Eli Aspen avslutter intervjuet med å påpeke at dersom trenden fortsetter, er Sola snart blitt en utpost når det gjelder kollektivtrafikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**