Rettferdige avgifter?

Venstre stemte i ukens kommunestyre for å innføre selvkostgebyrer for tjenester innen arealplan, byggesak og oppmåling. Vi er likevel skuffet over at flertallet ikke gikk inn for å støtte oss i vår oppfordring om å inkludere prinsippet om at satsene skal ned dersom det viser seg at vi etter endt periode ender opp med overskuddsfond som indikerer at satsene har blitt satt for høyt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre fikk støtte av KrF, Sv og SP da de ønsket å inkludere et punkt for å få regulert satsene ihht det som man beregner som selvkost, men et flertall bestående av de andre partiene i kommunestyret valgte å se bort fra dette.
Slik saksfremstillingen var vist, fantes det ingen indikator som tydet på at man ville regulere gebyrene dersom det viste seg at de var beregnet for høyt når man målte dem opp mot faktisk forbruk i saksbehandlingen. vår valgkamp, gikk Vendtr eut og advarte mot at offfentlige gebyrer skulle bli en melkeku for kommunen og det er derfor beklagelig at flertallet ikke kunne se og støtte oss i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**