Vis likestilling og inkludering med praktisk politikk

Skal vi fremdeles ha en likestillingspris i regi av fylket? Ja det var spørsmålet som de folkevalgte skulle svare opp i Fylkestingets møte denne uke. Det ble en lengre debatt hvor ideologi og rikspolitikk kom i forgrunnen. Venstres Karin S. Frøyd tok tidlig ordet i debatten og svarte opp angrepet fra SV på vårt standpunkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Karin S.Frøyd

Karin S.Frøyd

-Jeg tar ordet for å kommentere SVs representant Nell Gaalaas Hansens innlegg og hennes reaksjon og forundring hvorfor bl.a. Venstre stemmer for avvikling av likestillingsprisen, sa Karin S. Frøyd og fortsatte med et nei til videreutvikling av prisen til en inkluderingspris.

Saken har — slik det fremkommer — en forhistorie her i fylkestinget. Saken vært grundig utredet. Det har vært problemer med å finne kandidater de seinere år til likestillingsprisen. Da synes jeg og Venstre det blir litt kunstig å jakte etter nye målgrupper for en slik pris, sa hun videre fra talestolen. -Nå foreligger et forslag om en inkluderingspris.

Jo, likestilling og inkludering er viktige områder, men det er vel så viktig hva en viser i praktisk politikk. Det er det som virkelig betyr noe for både likestilling og integrering.

Når partier på nasjonalt nivå slik som SV og som har politisk innflytelse i regjering, ikke legger til rette og følger opp på området — det er mitt syn, fylkesordfører, ja, da er det ikke enkelt å jobbe på fylkesnivå med dette. I så måte påstår jeg at partiet SV ikke har så mye å skryte av — beklageligvis. En skal ikke gjemme seg bak en pris!

-Venstre går for at likestillingsprisen avvikles og utvikles ikke videre, avsluttet Karin S. Frøyd sitt innlegg i saken.

Saken er også omtalt i nettutgaven til Sandefjords Blad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**