Miljøpakken

Her kan du lese om Miljøpakkens fase 2 og Jon Gunnes, Venstres gruppeleder, sin vurdering av den.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Jon Gunnes om Miljøpakken del 2:

Venstre er godt fornøyd med Miljøpakkens fase 2. Vi tror det er helt nødvendig med brede forlik i slike saker. Miljøpakken skal gå over flere valgperioder og vi må ha en samlet stemme mot sentrale myndigheter som igjen må bidra for at vi skal oppnå målene.

Målene er viktig for Venstre og de må kunne måles. Vi må vise at vi klarer å få ned CO2-utslippet fra transporten som foregår i Trondheim. Klimameldingen som ble lagt frem av regjeringen denne uka viser også at Trondheim er på rett vei og at forventningene til oss er meget høye. 2/3 av kutten skal foregå lokalt og hvem andre enn oss politikerne i Bystyret kan bidra mest.

Fortsatt gjelder det enkle budskapet for Venstre om at forurenser skal betale. Det er derfor for oss naturlig at vi får en brukerbetalings lang våre veier. At det i tillegg kommer bidrag fra statskassen er også like naturlig. Det må kunne forklares at det tas inn store statlige skatter og avgifter gjennom transportsystemet allerede.

Mer rettferdig bomring, tidligere byggestart og ferdigstilling av viktige vei, tunnel og bruprosjekter og ikke minst gode løsninger for gående, syklende og kollektivbrukere. Og akkurat den siste kategorien er det som har vært mest vellykket hittil. Antallet som bruker kollektivtrafikken bare øker og øker. Medisinene får å få dette til er at bussene går oftar, hurtigar og billigar. I tillegg er det nytt miljøvennlig materiell. Altså ikke bare tre ting på en gang, men fire. Bedre enn Kinder-eggene!!!
Oppskriften på videre suksess er å fortsette med samme medisin. Det legger vi opp til og jeg håper inderlig at fylkeskommunen setter ned prisen på flerreisekortene ytterligere og at staten lager belønningsordninger og bypakker som tilsier reelle bidrag i kroner og øre.

Venstre tror det er valg av transportmiddel frem og tilbake på jobb, studier eller andre hverdagslige ting som lettest kan endres. 25 % av all bilkjøringen som foregår i Trondheim er frem og tilbake på jobb. Her er potensialet til gåing, sykling og buss og trikkekjøring størst. Da må nye bussruter prioriteres slik at folk kan bruke bussen fra hjemmet til arbeidsplassen med rimelig tidsforbruk og langt billigere enn bilkjøring.

Elgeseter er nå kommet høyt opp på miljøkameratenes prioriteringliste. Vi er meget glad for at Bystyrets vedtak fra desember 2009 ikke bare blir et luftslott. 300 millioner skal være startskuddet på boulevard-tenkingen som Bystyret vedtok. Det var forøvrig Siri Wahl-Olsen i Adressa som kalte det forlaget for Boulevard Elgeseter. Med den tidsperiodiseringen som vi har lagt opp til nå, vil alle i denne Bystyresalen kunne oppnå superbusstraseene og lagt mindre lokal forurensning som denne bydelen har vært plaget med de siste årene.

Jeg må ærlig innrømme at jeg var litt pessimistisk til å få se resultatet i 2009, men nå er jeg sikker. Venstre gleder seg over vedtaket Bysyret og ikke minst til fortsettelsen. Venstre har en hånd på rattet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**