Svømmeanlegg og løfter

– Tre ganger har nesbuene blitt snytt for svømmeanlegg, skriver Åse Birgitte Skjærli i dette leserinnlegget. Hun råder ingen til å akseptere flere luftslott.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Leserinnlegg sendt lokalavisa:

Tre ganger har nesbuene blitt snytt for svømmeanlegg. Første gang da e-verket ble solgt. Mens andre kommuner valgte å fordele salgsutbytte på abonnentene måtte Nespolitikerne sukre pillen og lovte nesbuene svømmehall for å få flertall for salget. Pengene settes på et såkalt svømmehallfond, men slike fond er ikke bundne og rett som det er så man sitt snitt til å låne litt av fondet for å dekke andre politiske prioriteringer. Andre gangen Nesbuene snytes for anlegget er når Nes sykehjem bygges ut uten terapibasseng. Denne gangen settes riktignok ikke sparte midler på byggekost av på fond, men det argumenteres med svømmehallen for å slippe kostnaden i byggeprosjektet. Tredje gang er ved sanering og bygging av Runni ungdomsskole. FAU sier ja til skole uten basseng (slik den gamle hadde) fordi politikerne igjen lover svømmeanlegg. Heller ikke denne gangen settes sparte byggekostnader av på fond.

Nå tvinger en rehabilitering av Vormsund ungdomsskole seg fram, og med den kommer kommunens eneste kommunale svømmebasseng til å være utilgjengelig i minst ett år. Mulighet for å bruke det gamle og nedslitte bassenget til rehabilitering og varmetrengende aktiviteter har det ikke vært på lang tid. Det blir interessant å se om man igjen fører en argumentasjon for å la være å ha svømmebasseng i Vormsund på grunn av et planlagt svømmeanlegg. Denne gangen råder jeg ingen til å akseptere planer og luftslott.

Venstre har ved flere anledninger bedt rådmannen finne frem sakspapirene på svømmeanlegget og komme med en utredning på hvor langt planene egentlig er kommet og hva som gjenstår for å kunne sette svømmeanlegg på lista for spillemidler. Det er snart ett år siden vi ba om å få saken til politisk behandling i et

Åse Birgitte Skjærli

Foto: Birger Areklett

enstemmig utvalg for kultur og fritid. Nes Venstre vet at det normalt vil ta to år fra det fattes vedtak om svømmeanlegg til dørene åpnes. Prosjektet vil bli omfattet av Regelverk for offentlige anskaffelser både når det gjelder prosjektering og bygging, mest sannsynlig av et slik omfang at det må lyses ut på TED. Det er på tide å få saksbehandlingen i kommunestyret og ikke bare i Raumnes.

Åse Birgitte Skjærli
Nes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**