Vestvågøy Venstre og Abid Raja setter fokus på myke trafikanter

Søndag møtte Vestvågøy Venstre, Abid Raja på Ballstad. Abid Raja er i Lofoten i forbindelse med Lofoten Internasjonale Seminar, der han skal holde foredrag på mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Abid Raja er kjent som en meget aktiv sportsmann, han har blant annet har løpt New York Maraton og deltatt på kjendisutgaven av 71 grader nord. Den nylig sykkelfrelste Venstrepolitikeren så sitt snitt i få sett Lofoten fra sykkelryggen sammen med sin hjelperytter. Etter at de hadde tilbakelagt veien fra Svolvær, en strekning på tilsammen 90 km, møtte de lokallagsleder i Vestvågøy, Gøran Rasmussen Åland, og uavhengig kommunestyrerepresentant Kai Olav Fredriksen, samt Lofot-tidende.

Gøran og Kai orienterte Abid Raja om lokale saker som er dagsaktuelle, blant annet den pågående flyplasslokaliseringdebatten og fødesaken, men det var Venstres lokallag i Vestvågøy og Vågans nylig vedtatte forslag om gang- og sykkelstier gjennom hele Lofoten fra Fiskebøl til Å, som det ble satt mest fokus på. “Så langt i planleggingen av Veipakke Lofoten har det vært mye fokus på innkorting av kjøretid mellom byene i Lofoten, vi setter nå fokus på gang- og sykkelstier parallelt med utbyggingen og utbedringen av E10”, sa Gøran Rasmussen Åland. “Det var ca 10 km gang- og sykkelstier langs veien fra Svolvær til Ballstad, og når E10 i tillegg har dårlig asfalt og er delvis uoversiktlig så er det ikke akkurat lagt godt til rette for syklister i Lofoten” sa Abid Raja, og fortsatte med å si at hvis Lofoten skal utnytte potensialet for denne type turisme, så bør det bygges mye mer gang- og sykkelstier.

Venstre er sykkelpartiet framfor noen og har flere ganger tatt til ordet for å bedre forholdene for myke trafikanter. Senest i Venstres klimaplan er sykkel nevnt som et tiltak for å redusere klimagassutslippene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**