Ja til levende lokaldemokrati

Venstre er opptatt av lokaldemokratiet fordi vi mener at det er viktig at beslutningene blir tatt nærmest dem det gjelder. Dette er ikke bare fine ord, men noe vi ønsker å vise i praksis. Derfor har Venstre gått inn for at bydelen skal ha ansvar for skjenkepolitikken, skriver Guro Abrahamsen i Akers Avis Groruddalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Guro Louise Abrahamsen

Guro Louise Abrahamsen

Bystyret har gått inn for en prøveordning der bydelsutvalgene skal få bestemme åpningstider for steder med skjenkebevilgning. For Grorud Venstre er det viktig at dette ikke bare blir en oppgave delegert til administrasjonen.

Grorud Venstre vil at det skal være politikerne som skal stå for bestemmelsene og dermed være de som står ansvarlige for bydelens skjenketider. Politikerne i bydelsutvalget er valgt av befolkningen i bydel Grorud, og Grorud Venstre oppfordrer befolkningen i bydelen til å ta direkte kontakt med sine politikere om det er noe de er, eller ikke er, fornøyde med.

Grorud Venstre ønsker å ha en aktiv ombudsrolle — derfor håper vi at folk vil kontakte oss, og at befolkningen i bydelen og politikerne sammen kan bidra til et aktivt lokaldemokrati.

Størst mulig lokal styring

Venstre mener at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Venstre har stor tro på et levende og handlekraftig lokaldemokrati, der innbyggerne i størst mulig grad skal kunne medvirke, påvirke, få innsyn og bli hørt i saker som angår dem og tjenestene i bydelen.

Grorud Venstre fikk ikke med seg et flertall i bydelsutvalget for å ha politiske eierrepresentasjon i barnehagens samarbeidsutvalg. Hensikten med observatører var å styrke brukernes og ansattes medvirkning og skape større åpenhet og demokrati rundt barnehagene. Denne gang håper Grorud Venstre å få med seg bydelsutvalget på at det er lokalpolitikerne i Grorud som skal bestemme åpningstidene til bydelens skjenkesteder, og ikke rådhuset eller bydelsadministrasjonen.

Skjenkepolitikk

For Venstre er det et viktig prinsipp at skjenkebevilling skal være lett å få og lett å miste. Venstre vil ha ryddige forhold i restaurantbransjen. Derfor gikk Grorud Venstre i mot fornyet skjenkebevilling til Cafe Hyggelig når saken var oppe i bydelsutvalget i mars. Begrunnet i gjentatte klager fra naboer og at barnefamilier opplever det som utrygt at det sitter synlig berusede folk på uteserveringen like i nærheten av inngangen til deres bolig.

Venstre, Krf og Høyre har gått sammen om en skjenkepolitikk i Oslo der en legger vekt på differensierte åpningstider og kursing av utelivsbransjen slik at de useriøse aktørene blir tatt. Økt kontrollvirksomhet på steder det er grunn til å anta at driver på kant med loven, eller hvor nærområdet opplever særlige problemer med støy eller andre uheldige forhold.

Guro Abrahamsen, nestleder i Grorud Venstre

Innlegget sto på trykk i Akers Avis Groruddalen 9. mai 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**