Sellafield i fokus i Reykjavik

Gjenvinningsanlegget i Sellafield er fortsatt trussel mot sikkerhet i Norden til tross for at utslipp til havet er stoppet. På et møte i Nordens hus i Reykjavik 7. og 8. mai har man diskutert hvordan Norden med fordel kan fortsette en konstruktiv dialog med ledelsen av Sellafieldanlegget og britiske myndigheter for å redusere risikoen for radioaktive utslipp fra anlegget som kan ha meget negative innvirkning på miljøet og befolkningen i Norden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Pressefoto

Foto: Pressefoto

Møtet i Reykjavik ble arrangert i fellesskap av Guardians of our Common Seas (Lofoten mot Sellafield), Bellona og Nordisk Råd og var et ledd i forberedelsene av konferansen i Sellafield som arrangeres 1. juni.

Ulykken i Fukushima i Japan i 2011 har minnet om at atomsikkerhet fortsatt bør stå høyt på den politiske dagsorden. Møtet i Reykjavik ble arrangert som et ledd i forberedelsene av konferansen i Sellafield hvor dialogen med ledelsen av Sellafield-anlegget og de ansvarlige britiske myndigheter fortsetter.

Det har vært flere lekkasjer av radioaktivt stoffer fra anlegget i havet gjennom tidene, både bevisst og ved uhell. Dette har førte til radioaktiv stråling i havet ved Norge og nordøst for Island. Atomgjenvinningsanleggene i Sellafield har vært på den nordiske agenda over lengre tid. De nordiske land har krevet sikkerheten forbedret og på sikt at anlegget skal lukkes.

Totalt aktivitetsnivå er ca. 100 ganger det som ble sluppet til atmosfæren fra Tsjernobylulykken i 1986. En eksplosjon i lagertankene på Sellafield-anlegget kan gi alvorlige konsekvenser for de nordiske land- og havområder. Store områder vil kunne berøres og viktige områder for matproduksjon vil kunne rammes hardt. Konsekvensene blir langvarige i naturmiljø og utmarksområder. Statens Strålevern i Norge har utgitt en rapport som viser at hvis det skulle skje en eksplosjon og 1% av væsken i disse gamle tankene skulle bli tatt med vinden over norske landområder vil dette bli opp til 10 ganger Tjernobyl.

I 2010 la Sellafield-ledelsen fram plan om å tømme disse tankene innen 2016. Dessverre ble disse planene endret til det verre i 2011. Det er også grunn til å stille spørsmål om mulige konsekvenser av radioaktiv avfall i sedimentet på havbunnen i Irskesjøen som stammer fra tidligere periode. Det mangler informasjon om omfanget og mulig spredning av sedimentene.

Arne Ivar Mikalsen

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto

Sikkerheten for våre hav og landområder er langt fra i orden når det gjelder atomsikkerhet. Jeg har lært på denne runden at problemet Sellafield dessverre langt fra er “LØST” og at norsk myndigheter må jobbe opp mot britiske myndigheter for å sikre at både det lagrede materialet på land, og det som evt må befinne seg i irskesjøen, sikres så permanent det lar seg gjøre med denne typen svært farlig avfall. Jeg skal følge dette opp i årene som kommer, garantert, sier Venstres sentralstyrmedlem Arne Ivar Mikalsen, som var den eneste norske politikeren som takket ja til å delta i møtet.

Det var enighet på møtet at den arena som er etablert mellom Guardians of our Common Seas ( Lofoten mot Sellafield ), Bellona og Sellafield-ledelsen er en viktig arena og den må videreføres for opprettholde den åpne dialogen mellom deltakende parter. Første anledning er InfoArena 2012 som arrangeres 1. juni i Sellafield og neste er InfoArena 2013 som skal arrangeres i juni 2013 i Oslo.

-Jeg takker Nordisk Råd og Arne Ivar Mikalsen, Venstre for at dere var positive og fulgte opp oppfordringen til å delta i dette møtet og vi lyktes også med å legge opp et felles mål, sa Per-Kaare Holdal i avslutningen av møtet. – Jeg er dermed trygg på at vi har et bedre grunnlag når vi nå sammen stiller opp i konferansen i Sellafield 1. juni, avsluttet Holdal.

Tilstede på møtet i Nordens hus var Nils Bøhmer fra Bellona, Arne Ivar Mikalsen som er sentralstyremedlem i Venstre, Norge, Per-Kaare Holdal fra Guardians of our Common Seas (Lofoten mot Sellafield) og fra Nordisk råd Alfheidur Ingadottir, Jan Lindholm samt Tryggvi Felix

Les mer i Vesterålen Online her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**