Bydelsutvalget bestemmer åpningstidene

I bydelsutvalgsmøtet 10. mai vedtok flertallet at Grorud Bydelsutvalg skal delegeres fullmakt til å avgjøre åpningstidene til bydelens skjenkesteder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Karianne Wiger Gammelsrud

Karianne Wiger Gammelsrud

I møte i Helse og sosialkomiteen (HSK) 2. mai anbefalte en enstemmig komitee «Grorud bydelsutvalg å vedta at Bydel Grorud skal delta i: Utvidelse av bydelsprosjektet – sak vedrørende lokal forskrift om åpningstider – skjenkebevilling», jfr. byrådssak 275 av 22.12.2011. Dette etter initativ fra Venstres medlem i komiteen Karianne Wiger Gammelsrud.

I det påfølgende Bydelsutvalgsmøtet vedtok flertallet av Venstre, AP og Rødt at bydelsutvalget delegeres fullmakt til å avgjøre hvordan åpningstidene skal være på ulike områder i egen bydel, mens et mindretall av H, Frp og SV stemte for bydelsdirektørens forslag om å ikke delta i ordningen.

– I Venstre mener vi at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Vi mener at innbyggerne i størst mulig grad skal kunne bestemme over egen hverdag. Derfor er det viktig at lokale folkevalgte også delegeres større myndighet til å bestemme i saker som angår vårt eget lokalmiljø, sier Karianne Wiger Gammelsrud.

Siden 2006 har Venstre kjempet for at bydelene må selv styre skjenkepolitikken. I 2009 stemte bystyreflertallet ned Venstres forslag om at bydelene skal få mer ansvar for skjenkepolitikken. I 2011 kom Venstre i byråd og fikk ansvaret for skjenkepolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**