Sarromaa setter fokus på rekrutteringen til lokalpolitikken

“Hvem har lyst til å bli lokalpolitiker?” spør Sarromaa i sin interpellasjon til kommunestyret i mai. Mange teller på knapper og svarer "Nei, ikke jeg". Å være folkevalgt betyr mindre tid til familie, mindre tid til venner og mindre tid til fritidsaktiviteter. En mer effektiv og hensiktsmessig praktisering av lokaldemokrati kan være svaret på rekrutteringsproblemer, mener Sarromaa. Les Sarromaas interpellasjon her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Sanna Sarromaa

Foto: Christin Guldahl Madsen

De fleste kommunepolitikere har en jobb i tillegg til sine politiske verv. Kommunestyremøtene som begynner kl 16 eller kl 18 kommer for de aller fleste på toppen av en vanlig 8-timers arbeidsdag. For mange er det slitsomt i seg selv. Kommunestyrerepresentanter har trolig sagt ja til å bli nominert fordi de — vi! — ville være med på politikkutformingen i form av politiske debatter og saker. Med andre ord, vi er her fordi vi er genuint opptatt av politikk og den politiske debatten. Vi vil noe med byen vår, selv om det koster noe på hjemmebanen — og for mange, også på jobben.

Med dette som bakteppe føles det både tungt og unødvendig at mange av kommunestyremøter innledes med mange lange orienteringer. Kommunestyremøtet i april startet kl 16:00, men vi var ikke i gang med den ordinære sakslisten før etter klokka 19:00 pga mange lange, og delvis monotone, orienteringer. Dette er ikke noe nytt, men en ganske utbredt praksis som har utviklet seg over flere perioder.

Jeg har forståelse for at kommunepolitikere i kraft av sin rolle må sette seg inn i kommunens virksomhet, men jeg etterlyser et politisk format som gjør at flere kan engasjere seg i det politiske arbeidet — og at de som er med, holder ut. Vi vet for eksempel av forskning at kvinner dessverre ofte slutter etter sin første periode og vi vet at mange søker permisjon allerede under valgperioden. Dette kan kalles for politisk drop-out.Det var heller ikke mange som holdt ut den 26. april — iPadene og iPhonene var i flittig underholdningsbruk under orienteringene. Derfor spør jeg: Finnes det andre, mer hensiktsmessige, måter å gjennomføre kommunestyremøter på?

Jeg ønsker at vi folkevalgte selv debatterer kommunestyremøters gjennomføring og vil løfte opp følgende ideer og forslag til debatten:
– Mange av presentasjoner vi blir servert er direkte høytlesing fra powerpoint. Hadde det ikke holdt at politikerne ble tilsendt "pensum"/selve presentasjonen i forkant av møtet og det gis f. eks. 10 minutter til spørsmål?
– Tiden som brukes til orienteringer i forkant av møter burde aldri overstige én time.
– Det holdes kommunestyremøter hyppigere eller at det holdes egne orienteringsmøter slik at et kommunestyremøte på kvelden aldri varer mer enn tre timer.
– Noen kommuner kjører utelukkende dagmøter. Noen kommuner har annethvert møte dagmøte og annethvert møte kveldsmøte. Kunne noe av dette vært en idé for Lillehammer?

Jeg mener videre at det er viktig at denne type diskusjon tas nå, i begynnelsen av perioden, både for å hindre drop-out og for å få til en arbeidsform som alle kan være fornøyd med. Innbyggerne er tjent med å ha politikere som vil og kan gjøre jobben sin som folkevalgt.

På bakgrunn av dette foreslår jeg at det fattes følgende vedtak:

Ordføreren, i samarbeid med gruppelederne, tar denne diskusjonen videre og kommer med forslag til nye retningslinjer for bedre og mer hensiktsmessig gjennomføring av kommunestyremøter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**