Lillehammer Venstre vil ha sykehus på Lillehammer

Lillehammer kommune huser i dag det mest komplette sykehuset i vår region. Sykehuset med sine ansatte er viktig for byen og for sykehusets ansatte er Lillehammer viktig. Lillehammer Venstre går sterkt imot ett regionalt storsykehus uansett beliggenhet, og kjemper for å beholde sykehuset på Lillehammer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I formannskapet tirsdag den 8. mai gikk Venstre mot rådmannens innstilling om å utrede ett sentralsykehus ved Mjøsbrua.

Prognoser viser at vi i framtiden kommer til å se en befolkningsøkning i våre to fylker. Det vil, som ellers i landet, også bli flere eldre fram mot 2050. Det blir med andre ord flere mennesker med sammensatte sykdommer og ofte med innskrenket mobilitet. Prognoser viser også at befolkningsøkningen blir størst i bykommunene, som på Lillehammer og Gjøvik.

Lillehammer sykehus 2

Foto: Terje Kongsrud

For at vi skal kunne tilby Opplands befolkning både et sikkert og godt helsetilbud og ikke minst ivareta det syke menneskets behov for livskvalitet — herunder besøk av nære og kjente (som i seg selv er helbredende og helsefremmende), bør vi sørge for et noe desentralisert tilbud av disse helsetjenestene. For Venstre er forsvarlighet og kvalitet viktige bærebjelker sammen med gode og likeverdige helsetjenester. En fremtidsplan som innebærer å flytte tjenestene bort fra de to store bysentra, Lillehammer og Gjøvik, der tilflytningen og befolkningsøkningen blir størst, er ikke hensiktsmessig — heller katastrofalt.

Før helseforetaksepoken, da sykehusene fremdeles var underlagt fylkeskommunen, hadde Oppland de mest kostnadseffektive sykehusene i landet. Studier viser også at sykehus på størrelse med ca 200 senger — som på Lillehammer — er økonomisk sett mest fornuftig. Økonomi er dermed ikke et argument for storsykehuset. Stordriftsfordeler må også veies mot stordriftsulemper.

Høringsutkastet som foreligger er mangelfull med tanke på pasientens og pårørendes behov, kompetansevurdering, infrastruktur og forholdet kommune/stat. Ikke minst gjør man en feil ved å utrede struktur uten å ta hensyn til geografi. Sykehusene opererer ikke i et vakuum, men er en del av det eksisterende samfunnet — som behandlingssteder, kompetansesentre og arbeidsplasser. Et eventuelt nytt sykehus ved Mjøsbrua vil nettopp være et sykehus i et vakuum .

Lillehammer Venstre mener at det er et bra prinsipp å bygge kompetanse der kompetanse allerede finnes. Lillehammer Venstre vil gjerne se en framtidig sykehusutvikling i forbindelse med arbeidet med et framtidig universitet. Der stiller også Gjøvik og Lillehammer kompetansemessig sterkt — langt sterkere enn Biri eller Hedmark.

Terje Rønning
Gruppeleder, Lillehammer Venstre

Terje Rønning

Terje Rønning
Foto: Ellen Espelund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**