Diskuterte søndagsåpne butikker

Søndagsåpne butikker ble løftet inn i en interpellasjon i dagens bystyre. – Hvorfor er det veldig viktig å kjempe for arbeideres rettigheter i store butikker, mens arbeideres rettigheter i små butikker er mindre verdt? Spurte Venstres Kjartan Alexander Lunde i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kjartan Alexander Lunde, Stavanger, Rogaland

Foto: Mari Halvorsen

Les hele innlegget under:

Ordfører,

Vi i Venstre vil gjerne presentere vårt syn i saken med en annen innfallsvinkel enn den Fremskrittspartiet har, og den de andre partiene har.

Det er klart at når en skal drøfte åpningstider i butikkene, er det ulike hensyn som skal avveies. Jeg tror nok ikke, som Arbeiderpartiet, at det først og fremst er familiefedre og familiemødre som har vakt på søndag. Det er nok mange som vil spe på inntekten til studielån og andre ting, som har den type vakter.

Hvis det var slik at det var arbeidernes rettigheter vi satte i fokus, hvis det var det som var det viktigste vi gjorde her, er det veldig rart at arbeidernes rettigheter er ekstremt forskjellige om butikken er under 100 m2 eller over 100 m2.

Hvorfor er det veldig viktig å kjempe for arbeideres rettigheter i store butikker, mens arbeideres rettigheter i små butikker er mindre verdt?

Grunnen til at arbeidere i butikker som selger hageutstyr, er mye mindre verdt enn arbeidere i butikker som selger klær, skjønner jeg heller ikke. Det er noe i retorikken her som ikke henger sammen, det å få det til å virke som om det er den største frihetsreformen at mange av oss har tilgang til disse butikkene.

Næringslivet vårt ser veldig forskjellig ut rundt om i landet, og der er det ulike hensyn som skal avveies. Derfor mener Venstre at når det gjelder åpningstider, burde det vært et kommunalt ansvar. Det burde vært kommunene som foretok de avveiningene. Venstre mener at lokalpolitikerne er de beste til å vurdere hvordan åpningstidene skal være i deres butikker. Da kunne man ha tilpasset seg spesielle turistattraksjoner, spesielle næringslivsstrukturer eller spesielle samfunnsstrukturer.

Det er klart at i en by som Stavanger, med stor tilgang på studenter som ønsker søndagsjobbing, er dette kanskje et mindre problem enn det er et sted med andre typer familiestrukturer, med annen tilgang på folk til å gjøre de jobbene. Det er mange ulike hensyn som skal avveies, og Venstre tror at de hensynene avveies best lokalt.

Vi ønsker en regulering av helligdagsfreden og av åpningstidene, men vi ønsker at den reguleringen skal legges lokalt, sånn at man får de avveiningene med til lokaldemokratiet vårt, som vi mener er godt skikket til å foreta de avveiningene.

Vi kommer i dag til å stemme i mot Fremskrittspartiets forslag.

Dette er en debatt vi må ta når Stortinget har fått nytt flertall i 2013 og lovverket blir endret.
Ikke en debatt vi trenger å ta i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**