Invitasjon til gruppemøte

Igjen er det klart for nytt kommunestyremøte, og dermed også nytt gruppemøte: 21.mai kl 19.00 “under” Rådhuskantina.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Kjære Venstre-venner! Vi inviterer igjen til nytt gruppemøte i forkant av neste kommunestyremøte. Sakene vil bli lagt ut på kommunen si hjemmeside; og man kan kikke her. På gruppemøtet vil vi også ha en samtale omkring nominasjon til Stortingsvalget 2012; med diskusjon om hvilke kandidater vi ønsker frontet opp til nominasjonsnemnda; hvem vil vi se på Stortinget fra Troms Venstre? Innspill skal sendes inn til nominasjonsnemnda innen utgangen av denne måneden.

Vi sees!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**